Sunday, April 14, 2013

ေျပာင္းျပန္ပစ္ခ်က္မ်ား


ရက္စက္ ေက်ကြဲရာ အတိတ္လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္
အသက္ဆက္ေနဆဲမွာ စိတ္ဒုကၡေတြေရာက္ခဲ့တယ္
သူ႔ကိုယ္သူ
က်ိန္စာဆိုးရဲ႕ျပစ္ခ်က္သင့္ထားတယ္လို႔ ထင္ျမင္လွ်က္ ခံစား
တၾကိမ္မွာ ဆိုးခဲ့ျဖစ္တဲ့စစ္သားငယ္တို႔ရဲ႕ ရင္ခြင္ထြက္ စကားမ်ား
တပ္မေတာ္ၾကီးက မၾကားပါ။

အရင္းခံရဲ႕စိတ္ကို တအားခ်ိဳးဖဲ့ သင္းကြပ္ ဖ်က္ဆီး
ျပင္းထန္တဲ့ အမိန္႔ကို အစားထိုး အတင္းဇြတ္ ဖြဲ႕စည္းေသာ
တပ္မေတာ္ထဲမွာ အမိန္႔အားဖီဆန္တဲ့ စိတ္ကစားက်ည္ဆံေတြ မရွိရဘူး
မနာခံဘူးလား၊ ရာဇသံစူးသြားမယ္
စစ္က်င့္စည္းမ်ဥ္းရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ဟာ အသံုးမဝင္ေတာ့ဘူး
အဆင့္ဆင့္စီးဆင္းတဲ့ အမိန္႔ေအာက္မွာ ညစ္ပတ္ေသာစိတ္ဟာ အက်ံဳးမဝင္ေတာ့ဘူး
စစ္ရူး စစ္မာန္နဲ႔ အခြင္ထူး အခြင့္ခံ ယႏၱယားတစ္ခုရဲ႕ ယမ္းကားမွဳဝါဒီနဲ႔ ျမန္မာျပည္။

ျပည္သူမ်ားက အခြန္စုေပး ေထာက္ပံ့တဲ့ လခစား စရိတ္နဲ႔ ရွင္သန္ ထမင္းစားတယ္
ျပည္သူအား ထပ္ကြ်န္ျပဳေရး ေျခာက္လွန္႔လွ်က္ ဘဝအား ႏွိပ္စက္  တမင္ဖန္ဆင္းထားတယ္
ပံုစံကြဲထြက္တဲ့ အရိုးခံ လူမ်ိဳးစုေတြကို မ်ိဳးျပဳန္းတီးေရးအတြက္ တမင္ သတ္ျဖတ္ ေခ်မွဳန္းျမဲ
ပုန္ကန္ခြဲထြက္မဲ့ အဆိုးရန္ လူဆိုးထုေတြလို႔ အျငိဳးအမုန္းအေတးနဲ႔ အစဥ္သတ္မွတ္ေနတုန္းပဲ
ဒီမိုကေရစီအစိုးရရဲ႕ေခါင္းစဥ္ေအာက္ထဲက စနစ္မဲ့ အျဖစ္မ်ားလည္း
ဒီလိုအေျဖမညီအဆိုးဇတ္နဲ႔ ေကာင္းကင္ေပါက္ျပဲရ ျဖစ္/ပ်က္ ကစဥ့္ကလ်ားပဲ။

ေသနတ္နဲ႔ ထမ္းေလွ်ာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်ိဳ႕ယြင္းေဖာက္ဖ်က္မွဳလည္း မထိန္းႏိုင္
ဘဝပ်က္ လမ္းေပ်ာက္ရွာလွ်က္ ဒိုင္ခံေလ်ာ္ရလို႔ အရင္းအႏွီးေပ်ာက္ပ်က္လုဆဲ ယိမ္းယိုင္
ေလာဘ မျငိမ္းႏိုင္ေသာ ပဋိပကေတြနဲ႔ အားခ်င္း ယွဥ္ျပိဳင္ခ်ိဳးဖ်က္တိုက္ အျမတ္ထုတ္ျမဲ
ေဒါေသ မထိန္းႏိုင္ေသာ သတိအ ေနတဲ့ အမွားခ်င္း ရင္ဆိုင္ထိုးႏွက္ရိုက္ သတ္ပုတ္ပြဲ
မ်ိဳးဆက္လိုက္ စုတ္ျပဲဒဏ္ရာဆိုးနဲ႔ ပိုးဖ်က္ကိုက္ ခုတ္ခြဲခံကာထိုးထြက္လာတဲ့ အနာဂတ္ဟာ
အစာမဝပဲ ၾကီးထြား ျဖတ္သန္းရတယ္ စာမတတ္ပဲ ခရီးသြား ဘဝလမ္းမအလယ္။

အျပစ္အမ်ားဆံုး ေဖာ္ျပေနတဲ့
စစ္သားပခံုးေပၚက ဘက္တံဆိပ္ေတြ
ရွက္စိတ္နဲ႔ေသခဲ့ျပီ
ျပည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ရင္တြင္းအေရာက္
က်ည္ပူတစ္ေတာင့္ လွဲ.ဝင္ခြင္းေဖာက္သြားတုန္းက
အမိန္႔ကို အာခံခဲ့ရမဲ့အစား အမိန္႔ကို နာခံခဲ့တဲ့ အမွား
တခါက က်ည္ေပါက္ကြဲသံမ်ား ဒီစစ္သားဘဝမွာ ေျခာက္ျခားေနရ
အခု သူ႔နားထင္ေပၚ သူ႔ေသနတ္ေျပာင္းဝ ျပန္ ျပန္ လာ လာ က်တယ္။   ။

သုအိုင္စံ
၁၄-၀၄-၂၀၁၃

0 comments: