Saturday, April 27, 2013

သူရဲေကာင္းေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးကပဲ ေပါက္ဖြားတယ္


  • သူရဲေကာင္းေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးကပဲ ေပါက္ဖြားတယ္


လယ္သမားေတြမွာလည္း က်ည္ဆံေတြ ပါမလာဘူး
က်ည္ဆံမပါတဲ့ လယ္သမားေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ဟာ
ေတာ္လွန္ေရးမွာ ျမဲျမံၾကတယ္
သူတုိ႔ဟာ
ဒီေျမဟာ ငါဒို႔ေျမ ဆုိတဲ့ သီခ်င္းကုိ
ရင္ဘတ္နဲ႔ သီက်ဴးေနၾကရဲ႕။


“မတရားတဲ့ အမိန္႔အာဏာ ဟူသမွ် ဖီဆန္ၾက”
အခုဖီဆန္ကုန္ၾကျပီ
ဘယ္သူေတြမ်ား ၀ိုင္း၀န္းၾကမလဲ?
လူေတြဟာ သူရဲေကာငး္ကုိ ပညာတတ္ေတြထဲက ရွာေနၾကေပမယ့္
တကယ့္ သူရဲေကာင္းေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးကပဲ ေပါက္ဖြားတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးကုိ ေသြဖယ္သူသည္ သူရဲေကာင္း မမည္

ရဲေဘာ္တုိ႔ .. ငါတို႔ရဲ႕
မိမိ ဆႏၵကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဖၚထုတ္ျခင္းကုိ
ပုဒ္မေတြက ၾကိဳးတုပ္ထားတယ္
အဲ့ ၾကိဳးကုိ ဘယ္ ပညာတတ္ မွ မျဖည္ၾက
ဘယ္ ေခါင္းေဆာင္မွ မျဖည္ၾက
ေဟာဒီ တုိင္းျပည္မွာ
မီးေလာင္ဗံုးေတြၾကား
ဒီ လယ္သမားေတြကသာ ျဖည္ရဲခဲ့တာ။

အုိ ရဲေဘာ္တုိ႔
ငါတုိ႔ စဥ္းစားသင့္ျပီ
ဒီမုိကေရစီ ဆိုတာ မတရားလက္၀ါးၾကီးအုပ္ ကုမၼဏီေတြအတြက္ပဲလား?
ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာ ျမိဳ႕ေပၚက ပညာတတ္ လူနည္းစုေတြ အတြက္ပဲလား ?
ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာ လက္နက္ကုိင္ လူစုအတြက္ပဲလား ဆုိတာ
ေတာင္ေတြကုိ ျဖိဳပစ္တာကုိ သည္းခံႏုိင္မႈမ်ဳိး
ဘယ္သူမွ ထားတတ္ၾကမွာ မဟုတ္။


ကုိယ့္အိမ္ သူမ်ားျဖိဳရင္
ဘယ္သူမ်ား သည္းခံႏိုင္ပါလိမ့္
တရားေသာ တုိက္ပြဲကုိ
လူတုိင္း ၀န္းရံသင့္တယ္။


ဧရာ၀တီနဲ႔ ေၾကးစင္ေတာင္ကုိ ႏႈိင္းတာဟာ
ဆင္နဲ႔ဆိတ္ကုိ ႏႈိင္းတာပဲ
အရာတိုင္းဟာ သူ႔တန္ဖိုးနဲ႔ ၾကီးက်ယ္တယ္၊ခမ္းနားတယ္။

ႏြားေျခရာခြက္ထဲက ဖားလည္း
ႏြားေျခရာကို ျမတ္ႏိုးတတ္ၾကတာ သတိမူၾက
လူေတြဟာ
အသာေနရင္  အေသနာတတ္ၾကတာကုိ
ဘာလို႔မ်ား ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကပါလိမ့္။


ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ား စစ္ရင္
အစမ္းသပ္ခံႏိုင္ရမယ္။
မဲမဲျမင္ ပစ္တာမ်ဳိး
မဲမဲျမင္ ဖမ္းတာမ်ဳိးဟာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစုိးရလား
လူရႊင္ေတာ္ေတြမ်ားလား။


ဆႏၵေဖၚထုတ္ျခင္းကုိ ေၾကာက္ရြံသူဟာ
ဒီမုိကေရစီ ေရးကို ေသြဖယ္သူပဲ။


အခု မီးသင့္ေနတဲ့ ေဒသေတြဟာ
ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာ
ငါတုိ႔အခ်ိန္ၾကမွ
ႏွစ္အပုိင္းအျခား အနည္းငယ္အတြင္း
ျဖိဳဖ်က္သင့္ရဲ႕လား ?


ရဲေဘာ္တုိ႔
ရဲရဲနီတဲ့ ေသြးေတြနဲ႔
လယ္သမားေတြဟာ တရားမွ်တမႈအတြက္
ဦးေဆာင္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကျပီ
ေဟာဒီ ဖိႏွိပ္တတ္တဲ့ လူတန္းစားကုိ
ပါ၀င္ေခ်မႈန္းၾကေတာ့
ငါတုိ႔ မ်ဳိးဆက္ရဲ႕ ဂုဏ္ကုိ
တူညီစြာ ျမွင့္တင္ၾကေလာ့။


အခု တုိက္ပြဲဟာ
ေက်ာမြဲေတြနဲ႔ ခရုိနီတုိ႔ရဲ႕ တုိက္ပြဲပဲ ျဖစ္တယ္

အခု တုိက္ပြဲဟာ
အႏိုင္က်င့္ခံရသူ နဲ႔ အႏိုင္က်င့္သူေတြၾကား တိုက္ပြဲပဲျဖစ္တယ္။

ငါတုိ႔ မ်ဳိးဆက္ဟာ အႏိုင္က်င့္သူေတြ ဘက္မွာ ရပ္သင့္လား
စဥ္းစားၾက
အမွန္တရားကိုေတာ့ မျပစ္ပယ္ၾကနဲ႔
အသာေနရင္  အေသနာတတ္ၾကတာကုိ မေမ့ေလ်ာ့ၾကနဲ႔။


ဗာလနံ လက္နက္အားကုိးေတြရဲ႕ ေခတ္ဟာ ကုန္ဆံုးသင့္ျပီ
ေတာ္လွန္ေရးမွာ ငါတို႔ဟာ ရိုးသားစြာ ပါ၀င္ရမယ္
ေဖါက္ျပန္တဲ့လူတန္းစား တစ္ရပ္ရဲ႕ မ႑ိဳင္ကုိ လူတုိင္းျဖိဳၾကေတာ့
ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ေဖါက္ျပန္ျခင္း
တုိက္ပြဲမွာ ေသြးေၾကာင္ျခင္းေတြကို ရပ္တန္႔ေတာ့
အသာေနရင္  အေသနာတတ္ၾကတာကုိ မေမ့ေလ်ာ့ၾကနဲ႔။


ေဟာဒီ ႏုိင္ငံမွာ ဖိႏွိပ္ျခင္းဟာ ကာလရွည္ၾကာအသားက်ခဲ့တယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္
ငါတုိ႔ မ်ဳိးဆက္ဟာ ဖိႏွိပ္ျခင္းကုိ တြန္းလွန္ျပီး
ငါတုိ႔ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျမွင့္တင္သင့္တယ္။

တရားမွ်တေရးအတြက္ တုိက္ပြဲေတြ ရွိသင့္ရဲ႕
လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ တုိက္ပြဲေတြ ရွိသင့္ရဲ႕
ညီမွ်ေရးအတြက ္တုိက္ပြဲေတြ ရွိသင့္ရဲ႕

အုိ ရဲေဘာ္ငဲ့
သင့္ရဲ႕ သိကၡာကုိ သင္ကုိယ္တုိင္ ျမွင့္တင္ေလာ့။  • ေမာင္ျမတ္သူ

0 comments: