Monday, November 19, 2012

လြတ္ေျမာက္လာသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား (၁၉ ရက္ ၁၁ လ ၂၀၁၂)

သာယာဝတီေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္သူမ်ား
၁။ လက်္ာထြန္း (ဘ)ဦးတင္ထြန္း
၂။ ကိုသိန္း (ေခၚ) သိန္းထြန္း (ဘ)ဦးစိန္လိႈင္
၃။ ကိုကိုႏိုင္ (ဘ)ဦးညြန္႔ေအာင္
၄။ ဝင္းသိန္း (ဘ)ဦးဝင္းေအာင္
၅။ ေက်ာ္သူ (ဘ)ဦးဘၾကဴး
၆။ ျမင့္ဟန္ (ေခၚ) ကိုျမင့္ (ဘ)ဦးလွသိန္း
၇။ ႏိုင္ေအာင္ (ေခၚ) ပါေထြး (ဘ)ဦးလိပ္ပု
၈။ ၾကည္ေအာင္ (ဘ) ဦးပု
၉။ သန္႔ဇင္ (ေခၚ) သန္႔ေဇာ္ေဆြ (ဘ) ဦးေမာင္လွ
၁၀။ ႏိုင္လင္းေအာင္ (ေခၚ) ထြန္းထြန္း (ဘ)ဦးစိန္၀င္း
၁၁။ တိုက္ယဥ္ (ဘ) ဦးတိုက္ေအာင္
၁၂။ ေအးလြင္ (၁၂၂/၁)

ေတာင္ငူအက်ဥ္းေထာင္မွ - 
(၁) ကိုမ်ဳိးသန္႔၊ 
(၂) ကုိသန္းေဇာ္ (ခ) က်ီးကန္း၊ 
 (၃) မေနာ္ခ်ဳိခ်ဳိေအး၊
မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္မွ 
(၁) ကိုေအာင္သီဟ၊ 
(၂) ကုိေမာင္ေမာင္ဦး၊ 
(၃) ကုိေက်ာ္ေဌး (ခ) ဂ်ပန္ႀကီး၊ 
(၄) ကုိစုိင္းလွေအာင္တုိ႔ လြတ္ေျမာက္လာသည္
လြိဳင္ေကာ္ေထာင္က လြတ္တဲ့ ၂ ေယာက္မွာ 
(၁) ကိုျမင့္ေအး (ဘ)ဦးေမာင္စိန္ 
(၂) ရဲေဇာ္ထိုက္ (ဘ)ဦးတင္ေအး
ကေလးေထာင္က လြတ္တဲ့ တစ္ေယာက္ကေတာ့ 
(၁) ရန္ေရႊ (ဘ)ဦးႀကီးေရႊ
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာ သူ (၈)ဦး

(၁) အင္တာ(ခ)စပိုင္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၄)ႏွစ္

(၂)ဦးကိုကို ေအာင္(ခ) ေမာင္ေအာင္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၄)

(၃)ဦးမ်ိဳးေအာင္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၄)ႏွစ္

(၄)ဦးႏုိင္ဦး ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္

(၅)ေစာၾကင္ေအး(ခ) ေစာၾကည္ေအး ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္

(၆)ေစာတင္ဦး ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္

(၇)ေစာအယ္ထူးပို(ခ) ဖီလစ္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္

(၈)ဦး၀င္းေဇာ္ကို ေထာင္ဒဏ္ (၁၅)ႏွစ္

0 comments: