Monday, August 13, 2012

က်ား ပါျပီး မကိုက္တဲ့ ဖဲ

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္အတြက္ မိတ္ဆံုစားပြဲ အမွတ္တရ
စိမ္းလန္းေရး ကဗ်ာတပုဒ္ရဲ႕ နမိတ္ပံုမ်ား တြဲ ထ ကၾက

ေဝး ေဝးသြားခဲ့ျပီ စစ္မက္အမုန္း အရိုးစုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္
ေမြး ေမြးဖြားခဲ့ျပီ အသစ္ဖြဲ႕အျပံဳး အမ်ိဳးထုအားသစ္ ျပည္တြင္းျဖစ္

ေသြးေသာက္မ်ား ေပါင္းထားတဲ့ ရန္/ ငါ ေပါင္းဆံု လူမ်ိဳးစံု ျပည္ေထာင္စုအစစ္
အေဝးေရာက္မ်ား ေက်ာင္းသားနဲ႕သံဃာေပါင္းစံု လူမ်ိဳးကုန္ တည္ေထာင္မွဳအသစ္

အဆိုးျမင္ သီးျခား ရွင္သန္လွ်က္ ခြဲထြက္လို႔ ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီး ဆိုးဝါးခဲ့သမွ်
အက်ိဳးယွဥ္ စီးပြား အျမင္မွန္နဲ႔ တြဲဖက္လို႔ အလုပ္လုပ္ ဆက္ျပီး ၾကိဳးစားၾက

ျပည္သူ႔အေရးကို စံတင္တားတဲ့ တိုးတက္သစ္လြင္တဲ့ ေခါင္းစီးေအာက္က
အတည္ျပဳေတးဆို သံစဥ္မ်ားရဲ႕ မ်ိဳးဆက္က်င့္စဥ္နဲ႔ ေပါင္းစည္းေလွ်ာက္ၾက

အမ်ားရဲ႕ သေဘာထားကို ခြဲေဝယွဥ္တြဲ အတိအက်စုေဝး ရိုးသားတဲ့လမ္းထက္
အားမဲ့ ေျပာစကားဆို နည္းေနရင္လည္း အသိအမွတ္ျပဳေပး ႏိုးၾကားလွ်က္လွမ္းဆက္

ကိုယ္စီ သက္ဝင္တဲ့ ဘာသာတရား လြပ္လပ္မွဳေပး အတြင္းမွန္စိတ္ျမတ္ အျပန္အလွန္
ကိုယ္စီ ဖြဲ႕ဆင္တဲ့ ဘာသာစကား လြပ္လပ္မွဳေပး အဆင္းသ႑ာန္စိတ္ဓါတ္ အမွန္အကန္

ဘံုသံုးတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား ဗဟို/ေက်းလက္ တြဲထားတဲ့စနစ္ကို စိုက္ပ်ိဳး ဆက္ထိန္း
အကုန္လံုးရဲ႕ လုပ္စာပါဝါမ်ား အပိုေပးမဲ့ ခြဲျခားတဲ့အက်င့္ကို ရိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္သိမ္း

တိုးတက္ေရးလမ္းမ်ားထက္ အကုန္ထပ္ျပီး နည္းမွန္လမ္းမွန္နဲ႔ အျပီးလွမ္းသြား ဘဝလမ္းမ်ား
မ်ိဳးဆက္ေခြ်းစြမ္းအား ထဲ့ ပံုအပ္ျပီး စည္းမွန္ကမ္းမွန္နဲ႔ ခရီးၾကမ္းမ်ား  ျဖတ္သန္းသြား

ေတာင္တန္း ပင္မ တစ္လမ္းစီ မခြဲထြက္တဲ့ အေျခခံပညာ အသန္ဆံုးအားရဲ႕ လမ္းစဥ္နဲ႔ကိုင္တြယ္
ေထာင္ တန္း ျပင္ပ တစ္လမ္းညီ တြဲလက္ဆက္ အေျဖမွန္သခ်ၤာ စံႏွဳန္းထားနဲ႔ ပန္းဝင္ခဲ့ႏိုင္မယ္

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အေျပာင္းအလဲသည္ အရပ္ေကာင္း၍ အေလာင္းလွ ေနပါေသာ္လည္း
ထြက္သည့္ အေျဖတြင္ အေဟာင္းအမြဲသည္ အဆြေကာင္း၍ အေရာင္းထ ေနပါသည္

(အထက္ပါတို႔သည္ အားလံုးျမင္ေနရေသာ ႏိုင္ငံေရး ထြက္ဖဲမ်ား ျဖစ္၍
ေအာက္ပါတို႔သည္ အခုမွ ဆက္ဆြဲသည့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ဖဲမ်ား ျဖစ္သည္)


ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွ႕ကေရးထိုးတဲ့ ပထမဆံုးလက္မွတ္ရဲ႕ ရင္ဗဟိုအား
စိမ္းလန္းေရးမဲ့ ေစ့စပ္ေရးအက်ိဳးအပ်က္မွာ ပထမဆံုးထေပါက္တဲ့ က်ည္ဆံက
ပစ္.....ေဖာက္.....ျဖိဳ.....ခြင္း.....သြား.....ေလ.....ရဲ႕။
ဆြဲဖဲနဲ႔ တက္ဖဲ ဆက္ ဆက္ လြဲခဲ့၊ ဆက္ ဆက္ မြဲလွ်က္၊
က်ား ပါျပီး မကိုက္တဲ့ ဖဲ၊ ကုလား ပါျပီး မလိုက္တဲ့ ဖဲ၊
အား ပါျပီး မတိုက္တဲ့ ပြဲ၊ အမ်ား ပါျပီး မထိုက္တဲ့ ပြဲ။   ။

(မမွန္ကန္ေသာ ေစ့စပ္ေရးသို႔)
သုအိုင္စံ
၁၃-၀၈-၂၀၁၂

0 comments: