Thursday, May 24, 2012

(စိတၱ+ဒႆန)ေဗဒ

ေနာက္ဂြ်မ္းထိုး ခုန္ထြက္သြားတဲ့
အေနာက္တိုင္းဒႆနမ်ား
ေရွ႕ဂြ်မ္းထိုး ခုန္ထြက္သြားတဲ့
အေရွ႕တိုင္းဒႆနမ်ား
စုန္အား ဆန္အား ခုန္အား စ်ာန္အားနဲ႔ ခုန္ထြက္သြားတဲ့
အမွဳန္မ်ား မာန္မ်ားရဲ႕ ဒႆနမ်ား
ဘယ္လိုပဲ ခုန္ထြက္ ခုန္ထြက္
ဦးေႏွာက္သိုင္းသမားဟာ
အရိပ္မဲ့ သိုင္းကြက္ အသက္စိုးဆြဲအား
စိတ္ရဲ႕ အႏွိဳင္းမဲ့ Black Holes မ်ားထဲ ျပန္ ျပန္ ျပဳတ္က်ေသခဲ့တယ္။

သုအိုင္စံ
၂၄.၀၅.၂၀၁၂

0 comments: