Wednesday, December 21, 2011

ႏိုင္ငံေရး၀ါသနာပါတာလား တာ၀န္အရႏိုင္ငံေရးလုပ္တာလား...

ေမာင္၀ံသ


ႏိုင္ငံေရး၀ါသနာပါတာလား တာ၀န္အရႏိုင္ငံေရးလုပ္တာလား

တစ္ေလာက ကြၽန္ေတာ့္ဆီ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ဖို႔ ေရာက္လာတဲ့ ဂ်ာနယ္တစ္ခုက အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အရြယ္ သတင္းေထာက္မေလး တစ္ေယာက္က အင္တာဗ်ဴးကိစၥၿပီးသြားေတာ့ အလြတ္သေဘာပါဆိုၿပီး ဆရာ ႏိုင္ငံေရးကို ဘယ္အရြယ္ကစၿပီး ၀ါသနာပါလာတာလဲ}} လို႔ ေမးခဲ့တယ္ဗ်။ အဲဒီေမးခြန္းကို ကြၽန္ေတာ္ အင္းစိန္ေတာရမွာ ရွိခဲ့စဥ္တုန္းကလည္း အခန္းနီးခ်င္း ေက်ာင္းသားလူငယ္တစ္ေယာက္က ေမးတာကို ခံခဲ့ရဖူးတယ္ဗ်။ အဲဒီတုန္းက ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးနဲ႔ အခု သတင္းေထာက္မေလးတို႔ရဲ႕ အေမးကို ကြၽန္ေတာ္ ျပန္ေျဖခဲ့ပံုကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီး တင္ျပခ်င္တယ္ဗ်ာ။

၀ါသနာအလုပ္ဆိုတာ

အမွန္ေတာ့ အဲဒီေမးခြန္းဟာ အေျခခံကစၿပီး မွားေနတဲ့ေမးခြန္း ျဖစ္တယ္ဗ်။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းကို ၀ါသနာတစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားၿပီး ေမးထားလို႔ပဲျဖစ္တယ္ဗ်ာ။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ (သီးသီးသန္႔သန္႔ေရြးထုတ္ၿပီး ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြမွာ) ၀ါသနာတစ္ခု မဟုတ္ဘူးဗ်။ ၀ါသနာဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရကို ]]သင္အလုပ္ လုပ္မေနခ်ိန္မွာ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွိရန္အလို႔ ငွာ ျပဳလုပ္တဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခု}} (an activity that you do for pleasure when you are not working) လို႔ ေအာက္စဖို႔ဒ္အဘိဓာန္မွာ ဖြင့္ဆိုထားၿပီး ေရကူးတာတို႔ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးတာ တို႔ စတဲ့အလုပ္ေတြကို ဥပမာေပးထားတယ္ဗ်ာ။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့

]]ကြၽန္ေတာ္တို႔လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြမွာ}} လို႔ ကြၽန္ေတာ္ သံုးႏႈန္းထားတာကို သတိျပဳမိၾကမယ္ ထင္တယ္ဗ်။ မွန္တယ္ဗ်ာ။ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ ႏိုင္ငံအားလံုးပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပ႒ာန္းထားတဲ့ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အေျခခံ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရရွိထားၾကၿပီး အဲဒီအေျခအေနရဲ႕ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ တင့္တယ္ထည္၀ါမႈ စတဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း တရားေတြ စည္ပင္ပြင့္လန္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ(တစ္နည္း) ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ၀ါသနာတစ္ခုျဖစ္ေအာင္း ျဖစ္ႏိုင္သလို အဲဒီက ေနာက္တစ္ဆင့္တက္ၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း (profession) တစ္ခုလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဗ်။ အဲဒါကို ႐ႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးကၾကည့္ၿပီး ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအားလံုး (တစ္ေယာက္မက်န္) မျဖစ္မေန အေရး တႀကီးပါ၀င္ေျဖရွင္းၾကမွ ေျပလည္မယ့္ အမ်ိဳးသားေရး အက်ပ္အတည္းႀကီးတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ ၾကၿပီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဟာ ၀ါသနာတစ္ခု၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဗ်။

၀ါသနာအလုပ္ လုံး၀မဟုတ္ပါ

ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔လို အမ်ိဳးသားေရးအက်ပ္အတည္းႀကီးေတြ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အခုအထိလည္း အမ်ိဳးသားေရး အက်ပ္အတည္းႀကီးတစ္ခုနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရဆဲျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ၀ါသနာတစ္ခု လံုး၀(လံုး၀)မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။

ေလာကီနယ္ပယ္အတြင္း က်င္လည္လႈပ္ရွားေနၾကရတဲ့ လူသားေတြရဲ႕ အႏၲိမပန္းတိုင္က ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္စည္ပင္သာယာ၀ေျပာတဲ့ လူ႔ ေဘာင္အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုတည္ေဆာက္ေရးပဲ ျဖစ္တယ္ဗ်ာ။ ဒီကေန႔ အဲသလိုမ်ိဳးလူေဘာင္ အဖဲြ႕အစည္းကို အေတာ္ကေလး ျမင့္မားတဲ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ေလွ်ာက္လမ္းခဲ့တဲ့ ခရီးက မေရာက္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို ေပးေနတဲ့ သင္ခန္းစာက ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိမွ ရရွိခံစားႏိုင္တဲ့ အရာျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာကလည္း ညီၫြတ္ေရးရွိမွ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ လာႏိုင္တဲ့ အရာျဖစ္တယ္။ ညီၫြတ္ေရးဆိုတာကလည္း လြတ္လပ္မႈ နဲ႔ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမွ်မႈရွိမွ တည္ ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ အရာျဖစ္တယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္တယ္ဗ်။

နယ္ခ်ဲ႕နဲ႕ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး

အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပထမဆံုး အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး ရရွိဖို႔တိုက္ပဲြ အလီလီ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ဗ်။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕အစိုးရကို ႏွစ္ႀကိမ္၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္အစိုးရကို တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း သုံးႀကိမ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပဲြမ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ေခတ္သစ္သမိုင္းမွာ ပထမဆံုး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ အမ်ိဳးသား ေရး အက်ပ္အတည္းကို တစ္မ်ိဳးသားလံုး (တစ္နည္း) ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အားသြန္ခြန္စိုက္စြမ္းစြမ္းတမံ ပါ၀င္ေျဖရွင္းခဲ့ၾကရတဲ့ ႐ုန္းကန္မႈ ႀကီးေတြပဲ ျဖစ္တယ္ဗ်။

ကိုဘဦးမွသည္ သခင္ေအာင္ဆန္းသို႕
အဲဒီကာလေတြမွာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ကိုဘဦးေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ စာသင္ခန္းကို စြန္႔ခြာၿပီး သပိတ္စခန္းေတြမွာ ေနထိုင္ခဲ့ၾက တာ (၁၉၂၀)။ ဆရာစံဦးေဆာင္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးေတြ တံစဥ္ေတြ လႊတ္ခ်ၿပီး ဓားေတြ၊ ေသနတ္ေတြကို စဲြခဲ့ၾကတာ (၁၉၃၁)၊ သခင္ဘိုးလွႀကီး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေရနံေျမအလုပ္သမားႀကီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္သံုး လက္နက္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ခရီးရွည္ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့တာ (၁၉၃၈)၊ သခင္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ လူငယ္ႏိုင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရပ္ေ၀းေျမျခားမွာ စစ္ပညာ သြားသင္ခဲ့ၾကတာ (၁၉၄၁)၊ အလႊာစံုက ျပည္သူေတြ မိမိတို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းေတြကို စြန္႔လႊတ္ေက်ာခိုင္းၿပီး ဘီအိုင္ေအထဲ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကတာ (၁၉၄၂)၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ တစ္ခ်ိန္က သလဲသီးလို သူ႔အကန္႔နဲ႔သူ ရွိခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပင္မေရစီးေၾကာင္းႀကီးထဲ ခုန္ခ်ပါ၀င္လာၾကတာေတြဟာ ၀ါသနာပါလို႔ လုပ္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ငါတို႔ႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ငါတို႔အားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ တာ၀န္သိစိတ္နဲ႔ ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ၀ါသနာတစ္ခုအေနနဲ႔ အပန္းေျဖဖို႔ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။

ဘ၀ေတြ အသက္ေတြေပး၍

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေတာ့လည္း အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီၫြတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔ တစ္ေပါင္းတည္း ပါ၀င္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရး အက်ပ္အတည္းႀကီးနဲ႔ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္ဗ်။ ၁၉၄၈-၄၉ မွာ ေက်ာင္းသားေတြ စာသင္ခန္းေတြထဲက ထြက္လာၿပီး ေသနတ္ကိုင္ခဲ့ၾကရျပန္တယ္။ ၁၉၆၂ မွာ စာသင္ခန္းကို ေက်ာခိုင္းၿပီး အဓိပတိလမ္းမေပၚ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရတယ္။ ၁၉၇၄-၇၅-၇၆ မွာ ေက်ာင္းသားနဲ႔ အလုပ္သမားေတြ စာေပသင္ယူမႈနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး သပိတ္သမားေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကရတယ္။ ၁၉၈၈ မွာ လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေစာင္းမက်န္ ျပည္သူေတြ မိမိတို႔ကို ထမင္းေကြၽးေနတဲ့အလုပ္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး လမ္းမေတြေပၚ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀၀၇ မွာ သံဃာေတာ္ေတြ ေက်ာင္းသင္ခဏ္းေတြကို ေက်ာခိုင္းၿပီး လမ္းမေတြေပၚ ၾကြခ်ီခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလုပ္ရပ္ေတြ အားလံုးဟာ မိမိတို႔လုပ္ေနက် အလုပ္ကေန ၿငီးစီစီျဖစ္လာလို႔ ေခတၱခဏေလာက္ အပန္းေျဖရေအာင္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခဲ့ၾကတာ မဟုတ္ ဘူးဗ်။ ေန႔ေတြ လေတြ ႏွစ္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဘ၀ေတြ၊ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အသက္ေတြကိုေတာင္ စေတးေပးဆပ္ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တယ္ဗ်။ မလုပ္မျဖစ္လြန္းလို႔ မတတ္သာလြန္းလို႔ လုပ္ခဲ့ၾကရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တယ္ဗ်။ ၀ါသနာပါလို႔လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ပါဘူးဗ်။
လူတိုင္းတက္ၾကြပါ၀င္

ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဟာ ၀ါသနာအလုပ္ တစ္ခု ျဖစ္လာေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဟာ ၀ါသနာအရ မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးတည္းဟူေသာ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္အရ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လူတိုင္း တက္တက္

ေမာင္၀ံသ ၁၃ ၁၂ ၁၁

(maungwuntha facebook စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖာ္ျပသည္။)
ေျပာခ်င္လြန္းလို႕ / ေမာင္၀ံသ (ယခုအပတ္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါး)
maungwuntha@gmail.com
Rest of your post

0 comments: