Monday, September 14, 2009

တျခား တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႔မ်ားလည္း အတုိက္ခံရမည္ဟု ဖုန္ၾကားရွင္ သတိေပး

ဧရာဝတီ၊ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ ၂၀၀၉

ကုိးကန္႔ေဒသကုိ မူးယစ္ေဆး ႏွင့္ လက္နက္စက္ရုံ အေၾကာင္းျပၿပီး ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ခ့ဲေသာ စစ္အစုိးရသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔မ်ားကုိလည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ေတာ့မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ကုိးကန္႔အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးဖုန္ၾကားရွင္က ဧရာ၀တီကုိ ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အင္အား အေတာင့္တင္းဆုံး လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႔ကုိမဆုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္မည္ဟု ဦးဖုန္ၾကားရွင္က ဆုိသည္။

“စစ္အစုိးရက ကုိးကန္႔ေဒသကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားလုိက္ၿပီ၊ တရုတ္အစုိးရက ဘယ္လုိ တုံ႔ျပန္သလဲ ဆုိတာလည္း စစ္အစုိးရက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိသြားၿပီ။ ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္ လွမ္းမယ့္ ေျခလွမ္းကေတာ့ နယ္စပ္မွာ ရိွတ့ဲ လူနည္းစု အဖဲြ႔အစည္းေတြကုိ ေခ်မႈန္းေရး ဆုိတ့ဲ သူတုိ႔ရဲ႕ မူ၀ါဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးဖုန္ၾကားရွင္က ဧရာ၀တီႏွင့္ သီးသန္႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဦးဖုန္ၾကားရွင္က သူ ေလာေလာဆယ္ ေရာက္ရိွေနသည့္ ေနရာကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မရိွေပ။

ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ ရိွေသာ လက္နက္ျပင္ဆင္သည့္ စက္ရုံသုိ႔ ယခင္က အစုိးရ အရာရိွမ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ဖူးေသာ္လည္း ယခုမွ ထုိအခ်က္ကုိ ဆင္ေျခေပးကာ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

“ျမန္မာစစ္အစုိးရက ရုိင္းရုိင္းစုိင္းစုိင္း၊ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း လုပ္ပါလိမ့္မယ္၊ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရ ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ဦးဖုန္ၾကားရွင္က ဆုိသည္။

စစ္အစုိးရက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တုိးခ်ဲ႕လုိသျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ တရုတ္အစုိးရ၏ ၾသဇာခံ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပသရန္ ကုိးကန္႔ ေဒသကုိ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးဖုန္ၾကားရွင္က သူ၏အျမင္ကုိ ေျပာသည္။

ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းက ၃ ရက္ၾကာ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ကုိးကန္႔ေဒသ တုိက္ပဲြမ်ား အၿပီးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထုိေဒသကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားလုိက္သည္။ လြန္ခ့ဲသည့္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ကပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ကုိးကန္႔ေဒသအတြင္း အေျခစုိက္ တပ္စဲြထားထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နယ္ေျမ စုိးမုိးမႈ၊ ကြ်မ္းက်င္မႈ ရိွသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိလည္း ဦးဖုန္ၾကားရွင္က ေထာက္ျပသည္။

တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လုယက္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ အရပ္သားမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟူေသာသတင္းမ်ားကုိၾကားရသည္ဟု ဦးဖုန္ၾကားရွင္က ေျပာသည္။

တုိက္ပဲြမ်ားအၿပီးတြင္ ကုိးကန္႔ေဒသကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ေသာ စစ္အစုိးရက ဦးဖုန္ၾကားရွင္ ႏွင့္ ကုိးကန္႔ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးသည္ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသစ္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ကုိးကန္႔ေဒသ ယာယီဦးစီးေကာ္မတီ ႏွင့္ လက္တဲြ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ့ဲသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဦးဖုန္ၾကားရွင္ကမူ အသစ္ဖဲြ႔လုိက္သည့္ အဆုိပါ ကုိးကန္႔ ေကာ္မတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထုကုိ သစၥာေဖာက္ၿပီး စစ္အစုိးရထံ အည့ံခံလုိက္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ကုိးကန္႔ေဒသ ယာယီဦးစီးေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္ ဦးပယ္ေစာက္ခ်ိန္က စစ္အစုိးရကမ္းလွမ္းထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ကုိ သေဘာတူသည္ဟု ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ထားသည့္ စစ္အစုိးရက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၾကရန္ အဆက္မျပတ္ ဖိအားလ်က္ရိွသည္။

ဦးဖုန္ၾကားရွင္က ၎တုိ႔အေနျဖင့္ တပ္မ်ား အသြင္ေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း မရိွေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ သေဘာတူျခင္းမရိွဟု ဆုိသည္။

“ဥပမာဗ်ာ အသက္ ၅၀ အထက္ အရာရိွေတြကုိ အနားေပးလုိက္ရမယ္၊ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ လုပ္ကုိင္ရွာေဖြ စားေသာက္ရမယ္။ ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း အေရးပါတ့ဲ အရာရိွ နဲ႔ တပ္မႉးေတြကုိ စစ္အစုိးရက ခန္႔ထားမယ္။ ဒီကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြက ဘယ္အပစ္ရပ္အဖဲြ႔ေတြအတြက္မဆုိ လက္ခံႏုိင္စရာမရိွဘူး” ဟု သူက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ သူ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ စစ္အစုိးရက သိမ္းယူလုိက္သက့ဲသုိ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံရိွ သူ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း တရုတ္အာဏာပုိင္တုိ႔က ထိန္းသိမ္းလုိက္သည္ဟု ဦးဖုန္ၾကားရွင္က ရွင္းျပသည္။

ဦးဖုန္ၾကားရွင္သည္ တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္မွ စၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ၀ တုိင္းရင္းသား တပ္ဖဲြ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ ေဒသတြင္ ခုိလႈံေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူက ထုိအခ်က္ကုိ ျငင္းဆုိလိုက္သည္။

“က်ေနာ့္မွာ အခု အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး ရိွလာၿပီမုိ႔ ျမန္မာျပည္ထဲက ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကုိ သြားၿပီး လည္ပတ္ေနပါတယ္” ဟု ဦးဖုန္ၾကားရွင္က ေျပာသည္။

ဤအေတာအတြင္း ကုိးကန္႔ေဒသသုိ႔ ျပန္ရန္ အစီအစဥ္မရိွဟု ဆုိသည္။

ဦးဖုန္းၾကားရွင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္း အျပည့္အစုံကုိ ဧရာ၀တီက အဂၤါေန႔တြင္ ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။

0 comments: