Monday, March 10, 2008

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ကုလသမဂၢ

ေမလအတြင္း ဖြဲ႔စည္းပုံ အတည္ျပဳေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပတဲ့အခ်ိန္မွာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မႈေတြကို ခြင့္ျပဳဘုိ႔ ကုလသမဂၢက အဆုိျပဳတာကို ျမန္မာစစ္အုပ္စုက ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။

မစၥတာအီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီသည္ ယေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုေနေၾကာင္း ရန္ကုန္မွ ဝင္ေရာက္လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာစစ္အုပ္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ေပးဘို႔ ျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

မစၥတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဒီ ခရီးစဥ္အတြင္း အစည္းအေ၀းအေတာ္မ်ားမ်ား က်င္းပခဲ့ပါတယ္။
ဒီေန႔ စီမံကိန္းနဲ႔ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ၀န္ႀကီး ဦးစုိးသာ၊ က်န္းမာေရး
၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း ေရြးခ်ယ္ေရး ဥကၠဌ ေဒါက္တာ သန္းၫြန္႔၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္သူတုိ႔ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ျပန္ၾကားေရးဌာနက ဆုိေပမယ္လုိ႔ ဘာေတြ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးၾကလဲဆုိတာကိုေတာ့ မသိရပါဘူး။

စစ္အုပ္စုႏွင့္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားအၾကား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာေပးမည့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးသံတမန္ မစၥတာအီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိ ေနစဥ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး ထူထပ္စြာခ်ထားၿပီး အင္တာနက္လိုင္းမ်ားကိုလည္း ပိတ္ဆို႔ထားေၾကာင္း ယေန႔နံနက္ပိုင္းမွ စတင္၍ လံုးဝ ျပတ္ေတာက္သြားသည္ဟု ရန္ကုန္ အင္တာနက္ဆိုင္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

မစၥတာဂမ္ဘာရီသည္ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာခရီးစဥ္ကဲ့သို႔ပင္ စစ္အုပ္စု အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ေတြ႔ခြင့္မရဘဲ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

စစ္အုပ္စု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးႏွင္ ၿပီးခဲ့သည့္ေသာၾကာေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္တြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္တြင္လည္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အားလံုးကို စစ္အစိုးရဘက္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၊ မစၥတာဘမ္ကီမြန္းထံမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊထံ ေပးပို႔ေသာ စာတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ကုိယ္စားလွယ္တဦးကို ရန္ကုန္တြင္ ႐ုံးဖြင့္ခြင့္ေပးေရး၊ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သေဘာထားအားလံုး ပါဝင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေပးေရး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အုပ္စုတို႔အၾကားတြင္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

၎အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ကုလသမဂၢ အကူအညီႏွင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းရန္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး ဖိုရမ္တရပ္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးက႑တြင္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ယႏၱယားမ်ား ထူေထာင္ေရးတို႔လည္း ပါဝင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အတုိက္အခံ အမ်ဳဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္လည္း သီးျခားစီ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉ဝ ေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရထားေသာ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္မူ ေတြ႔ဆံုျခင္း မရွိခဲ့ပါ။

ကုလသမဂၢသံတမန္သည္ ယခုခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ထံသို႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

0 comments: