Sunday, December 22, 2013

တိုးတက္ေသာလူငယ့္စစ္ဆင္ေရးအမွတ္-ေအဒီ-၂၀၁၅၊

ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳဳ႕က လံုးဝ ေခါင္းမေထာင္ လာၾကေတာ့ပါလား
ေထာက္ခံသူေတြက တစ္ေတာင့္က်န္တဲ့အထိပစ္ဖို႔ အသင့္ပဲ တဲ့
ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳဳ႕က ပစ္မွတ္ေရွ႕မွာ ရင္ဖြင့္ ပိတ္ကာဆီးတယ္
ဒီနိုင္ေရးဗ်ဴဟာက ဘယ္လိုၾကီးလဲေဟ့၊ ေဝဝါးရွဳပ္ေထြး မကြဲျပားေတာ့
(ရန္သူကို မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္း) တဲ့လား ဆရာတာရာေရ....
အခုဟာက ရန္သူထံမိတ္ေဆြေတြက ရန္သူသြားျဖစ္ၾကတာေလ
မိတ္ေဆြထံရန္သေတြလာျပီး မိတ္ေဆြျဖစ္လာၾကတာမွ မဟုတ္တာ
အနာဂတ္ကို ဝိုင္းဝန္းလိမ္ညာမဲ့စာခ်ဳပ္ေပၚမွာ ဝိုင္းဝန္းလက္မွတ္ထိုးရမွာ တဲ့ လား
ႈွငွက္ဖ်ားစားထားတဲ့ ေဂါက္လုလုဦးေနွာက္ေတြဟာ ေတာ္လွန္တဲ့၂၅ႏွစ္တေလွ်ာက္
ေဖါက္ျပန္တဲ့လမ္းစဥ္ပိုးမႊားေတြကို ခုခံရင္း ယံုၾကည္ခ်က္စိုက္ခင္းကို ရွင္သန္ေစခဲ့တယ္
ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ရန္သူနဲ႔ညစာစားအတူအရက္ေသာက္ထားတဲ့ အနာဂတ္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ
ဒီ ရိုးမေပၚက က်ဆံုးရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ အရိုးကို ဘယ္လို စီရီမွတ္တမ္းတင္မယ္ ဆိုတာပါလား
ဒီ ေတာင္ေၾကာေပၚက မမွတ္မိေတာ့တဲ့ နင္းမိုင္းေတြကို ဘယ္လို ျပန္ေဖာ္မယ္ ဆိုတာပါလား
ဒီ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ေနရပ္ျပန္လည္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရးေသခ်ာတဲ့အာမခံခ်က္ ဆိုတာပါလား
ဒီ ခေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဥာဏ္ကိုဖြင့္မဲ့ပညာေရးက နယ္ေျမစံုကို လက္လွမ္းမွီရမယ္ ဆိုတာပါလား
ဒီ ျပည္နယ္တိုးတက္မွဳအတြက္ ဗဟိုအစိုးရက ဒါေတြဒီဘတ္ဂ်က္ေတြ ခ်ေပးရမယ္ ဆိုတာပါလား
ဒီ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဘဝတန္ဖိုးကို တန္ဖိုးထားအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္တဲ့အသိစိတ္ ဆိုတာပါလား
ဒီ ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးဟာ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ်မွ်တတ ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႔ယံုၾကည္ထားမွဳ ဆိုတာပါလား
ဒီ ျပသနာေတြဟာ ကမၻာၾကည့္ေကာင္းေအာင္ ရွင္းလင္းဖို႔ထက္ အေျဖအစစ္မွန္ရဖို႔ ဆိုတာပါလား
ဒီ လူေကာင္ေသးေသးလည္းလူပဲ၊ ဒီလူေကာင္ၾကီးၾကီးလည္းလူပဲ လို႔ လက္ခံတတ္မွဳ ဆိုတာပါလား
ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ရင္တြင္းအာသီသအစစ္မွန္ထဲမွာ ခင္ဗ်ာတို႔ရဲ႕ျဖစ္လိုမွဳဆႏၵအစစ္မွန္ေတြပါ ဆိုတာပါလား
ေခတ္ေျပာင္းတိုးတက္ေရးလမ္းစဥ္ကို၊ ေခတ္ေျပာင္းတိုးတက္ေရးစိတ္ဓါတ္က လုပ္တယ္ ဆိုတာပါလား
ငတ္ေနတဲ့လူထုၾကီးကို ထမင္း ဝဝလင္လင္ေကြ်းခ်င္တဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕စိတ္ေစတနာအမွန္ပါ ဆိုတာပါလား
တကၠသိုလ္ပညာေရးမ႑ိဳင္ကို ကမာၻ႕ဥာဏ္မွီတဲ့ သင္ရိုး/ဝင္ရိုးေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ရမယ္ ဆိုတာပါလား
ဒီ နိုင္ငံသိပ္ခ်စ္တဲ့နိုင္ငံေရးသမားကို နိုင္ငံခ်စ္စိတ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေပးလုပ္ရမဲ့နားလည္မွဳအသိ ဆိုတာပါလား
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာစမ္းပါဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ဟာ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ေတြ ျဖစ္ေနရဲ႕လား
ဟား ဟား ဟား.....
ခင္ဗ်ားတို႔လိုခ်င္တာ ေတာ္လွန္တဲ့ ေသနတ္ေပါက္သံေတြကို ကမၻာၾကီးက မၾကားရင္ ေတာ္ျပီ မဟုတ္လား
ခင္ဗ်ားတို႔လိုခ်င္တာ.....
ခင္ဗ်ားတို႔လိုခ်င္တာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေနတုန္း တိုက္ပြဲမျဖစ္ဖို႔၊ သစ္ပင္လွဲေနတုန္း ေျပာက္ၾကားလာမပစ္ဖို႔၊
ႏိုင္ငံျခားကို ဂစ္ပိုက္သြယ္ေနတုန္း မိုင္းလာမခြဲဖို႔၊ ႏိုင္ငံျခားကို လွ်ပ္စစ္ပို႔ေနတုန္း စခန္းလာမတက္သိမ္းဖို႔၊
တစ္ဘဝဆာေလာင္ေနသူကို တစ္နပ္နဲ႔ဖ်ားေယာင္းေခြ်းသိပ္ (ေက်ာင္းထိုင္ကေက်ာင္းသားကို) ယုတ္မာလွည့္ဖ်ားဖို႔၊
ဒီႏိုင္ငံထဲက ဗဟိုလူမ်ိဳးရဲ႕ေက်ာရိုးေတာင့္ခိုင္က်န္းမာဖို႔၊ ေဘးနားတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ျခံစည္းရိုးဖ်ားနာအားေလ်ာ့ဖို႔၊
အစိုးရေနျပည္ေတာ္ၾကီးလင္းေတာက္ထြန္းျဖာထိန္ေဝဖို႕၊ ရိုးမေတာင္တန္းေတြအေမွာင္ထဲနစ္ေခတ္ေနာက္က်ေနဖို႔၊
ခင္ဗ်ားတို႔လိုခ်င္တာ.....
ခင္ဗ်ားတို႔လိုခ်င္တာခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ရန္သူအစစ္ေတြမဟုတ္ဘူး၊ ခင္ဗ်ားတို႔လိုခ်င္တာခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ မရန္သူအစစ္ေတြပဲ၊
ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ မရန္သူအစစ္တခ်ိဳဳ႕ဟာ ဂႏၵီဆန္စြာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက၊ ဒါေပမဲ့ ဂႏၵီမဆန္စြာ ေဖာက္ျပန္သြားခဲ့ၾက
မရန္သူအစစ္တခ်ိဳဳ႕ဟာ ေခ်ေဂြဗားရားဆန္စြာ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက၊ ဒါေပမဲ့ ေခ်ေဂြဗားရားမဆန္စြာ ေဖာက္ျပန္သြားခဲ့ၾက
(ရန္သူ + မရန္သူ = မဟာရန္သူ) လို႔ပဲ က်ဳပ္တို႔က ေျပာဆိုသတ္မွတ္ သေဘာထားျပတ္သား စည္း/ျခားရေတာ့မွာပဲ
ဟိတ္.....
အဖိႏွိပ္ခံဘဝစစ္အညၾတက်ည္ဆံေတြ ဒီသမိုင္းေမာ္ကြန္းတင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးထဲမွာ ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးသလဲေဟ့
ငါတို႔ရဲ႕ မနက္ဖန္ကို ငါတို႔ရဲ႕ ေသနတ္က်ည္ဆံနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ပစ္ ပစ္ျပီး ေရႊ႕ယူ၊တည္ေဆာက္၊ပ်ိဳးေထာင္၊ ေအာင္ပြဲခံသြားရန္
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားရုန္းကန္မွဳ ေတာ္လွန္စစ္၊ တိုးတက္ေသာလူငယ့္စစ္ဆင္ေရးအမွတ္-ေအဒီ-၂၀၁၅၊
ေဖါက္ျပန္တဲ့ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုးကို ငရဲဘံုပို႔မဲ့ ေသမင္းရထားကို က်ဳပ္တို႔လူငယ္ေတြ ဦးေဆာင္ခုတ္ေမာင္းတိုက္ခိုက္လာျပီ
လြတ္ေတာ္ထဲက လူထုကိုလိမ္လည္လွည့္စားေဖာက္ျပန္ညီညြတ္သြားတဲ့အင္အားထုမွန္သမွ် လံုးဝက်ဆံုးပ်က္စီးေစရမည္။  ။

သုအိုင္စံ
၂၂-၁၂-၂၀၁၃


0 comments: