Wednesday, February 6, 2013

တပ္မေတာ္က KIA စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တျပိဳင္နက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ ၂၀၁၃

တပ္မေတာ္မွ ကစထမွဴး/ တုိင္းမွဴး/ တပ္မမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကတဲ့ ကက(ၾကည္း) ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ KIA တုိက္ပြဲမ်ားအေပၚ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ ခဲ့ၾက သလို KIA အား စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း လည္း စစ္ရံုးနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သတင္း ရရွိပါတယ္။

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းမွာ ကစထမွဴး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စုိးက KIA နဲ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ တင္ျပခဲ့တယ္ လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တုိင္းမွဴး/ တပ္မမွဴး အခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏွင့္တရုတ္ နယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေရး ရွိဖို႔ရန္ စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအရ KIA ရဲ႕ အဓိက အေျချပဳရာ လုိင္ဇာအား သိမ္းပိုက္ဖို႔ မလႊဲမေသြ လိုအပ္တယ္လို႔ တင္ျပၾကပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ဧရိယာအ တြင္း တပ္မ (၃၃) ဟာ ျမစ္ႀကီးနား ပူတာအုိ လမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္ တာ၀န္ယူထား ပါတယ္။ တပ္မ (၈၈)၊ (၁၀၁)၊ စကခ (၃)၊ (၂၁) နဲ႔ တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တုိင္းတပ္ေတြဟာ KIA စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ စစ္ေရး ခ်ိန္ခြင္ၫႇာ သေဘာအရ အသာစီး ရယူထားၿပီးသား ျဖစ္ေနလုိ႔ လုိင္ဇာကို သိမ္းပိုက္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

လုိင္ဇာၿမိဳ႕ရဲ႕ အဓိက ၀င္ေပါက္ျဖစ္တဲ့ ပြိဳင့္ (၇၇၁) ေတာင္ကုန္း စခန္းအား သိမ္းပိုက္ၿပီးျဖစ္ တဲ့အျပင္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အခ်ာေျမျဖစ္တဲ့ အျမင့္ဆံုး Hka Ya Bum ေတာင္ကုန္း စခန္းအား ဆက္လက္ သိမ္းယူၿပီး ျဖစ္ေနတာမို႔ လိုင္ဇာနဲ႔ လက္တကမ္း အလိုကို ေရာက္ရွိ ေနၾကၿပီလို႔ ဆုိၾကပါတယ္။ စစ္မဟာဗ်ဴဟာ သေဘာအရ စခန္းဌာနခ်ဳပ္ သုိ႔မ ဟုတ္ ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းမွ ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတုိင္ေရာက္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကသလုိ ထိပ္ပုိင္းက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ႀကံဖန္ဂုဏ္ယူတတ္တဲ့ ဗီဇအရ ပန္ဆုိင္းၾကဴကုတ္ ၿမိဳ႕သိမ္းတုိက္ပြဲ မ်ား ႏွင့္ မာနယ္ပေလာ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္က သိမ္းပုိက္ခဲ့စဥ္က ထိပ္ပုိင္းက ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မ်ား တကူးတက ေအာင္ေျမသြားနင္းတဲ့ အစဥ္အလာလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေရွ႕တန္း တပ္မမွဴး/ ဗ်ဴဟာမွဴးမ်ား အေနျဖင့္ လက္ရွိေနရာမ်ားမွ လိုင္ဇာအား ၿခိမ္းေျခာက္ ေနတာထက္ အနည္းငယ္မွ် ေရွ႕တုိးတုိက္ခိုက္ လိုက္ပါက အလြယ္တကူ သိမ္းပိုက္ လိုက္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို လက္လြတ္ခံခ်င္ပံု မရၾကေၾကာင္း သိရွိရပါ တယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မလုပ္ခ်င္တဲ့ KIA အား လုိင္ဇာကို သိမ္းပိုက္ လုိက္ျခင္း ျဖင့္သာ အလဲထုိး အႏုိင္ယူမယ္လို႔ ယူဆလွ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ေရွ႕တန္းတြင္ စစ္ပန္းေန ၾကတဲ့ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနရေသာ တပ္မ (၈၈) တပ္မမ်ဳိးကုိ အလွည့္က် အနားေပးဖုိ႔ ရွိေနရာ နယ္ေျမ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ထိုတပ္မေဟာင္းမ်ား ရွိတုန္း ဆက္လက္ တုိက္ခုိက္ေနခ်င္ ၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္း KIO ဌာနခ်ဳပ္ဟာလည္း လုိင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ရန္ မသင့္ေတာ္ေတာ့ပဲ စစ္နည္းဗ်ဴဟာအရ ေျပာင္းေရြ႕ရမည့္ အေျခအေနေတြ ရွိေနပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔မွ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ တဖက္သတ္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးအျပင္ လိုင္ဇာကိုသိမ္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာဆုိ ထားပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ သေဘာ ေဆြးေႏြး ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ မတုိင္ခင္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပီးစီးခ်ိန္မွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ မေျပလည္လို႔ အခြင့္အခါ ေပးတဲ့အေျခအေနမ်ဳိး ဖန္တီးလာခဲ့ရင္ လုိင္ဇာ ကုိ အခ်ိန္မေရြး တက္သိမ္းမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိး ရွိရန္ ျပင္ဆင္ထား ႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ဖက္ နီးစပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္း ေနၾကပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ ကေလးကမွ ၀င္လာတဲ့ သတင္းအရ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖိအားေပးခ်က္အရ အစိုးရရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ KIO၊ KIA အဖြဲ႔ဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီျမိဳ႕၌ ယေန႔ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ မွာပင္ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္း ၀င္လာပါတယ္။ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားက သံုးသပ္ ၾကရာမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္လိုလို႔ ဖိအားေပး လာတာျဖစ္ ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျဖစ္တာကို လူတိုင္းက အံ့ၾသေနၾကေၾကာင္း၊ အရင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား နဲ႔မတူဘဲ ထူးျခားခ်က္ေတြကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ သံအမတ္ၾကီးအဆင့္ ပါ၀င္လာသလို KNU ဥကၠဌနဲ႔အဖြဲ႔၊ RCSS/ SSA အဖြဲ႔တို႔အျပင္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀တို႔ ပါလာေၾကာင္း၊ အၾကိဳေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲလို႔ ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ KIA မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ ေမာ္ ပါလာေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ကစထမွဴး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္စိုး တက္ေရာက္ လာျခင္း မရွိသည္မွာ ထူးျခားေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ယခုတေလာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ေရး အခင္းအက်င္းမွာ အခ်ိန္နာရီႏွင့္အမွ် ဒီေရ အလား ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္ေနေၾကာင္း၊ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ား ခန္႔မွန္းသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္က ေရွ႕တန္း စစ္ေၾကာင္းနဲ႔ စခန္းမ်ားထံ ရိကၡာနဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ ျဖည့္တင္းျခင္း၊ေတာင္းကုန္း စခန္းမ်ားအား ခံစစ္စခန္းအျဖစ္ အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အနားေပးလိုသည့္ တပ္မမ်ား လဲလွယ္ျခင္း၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေသာ ေနရာမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ စီစစ္ေရးစနစ္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း စတာ ေတြကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔သြားပါတယ္။

http://www.photayokeking.org/hot-news/1127-military-operation-on-kia-and-peace-committee-dialogue-are-making-on-time

0 comments: