Thursday, February 7, 2013

ဦးေအာင္မင္းကေတာ့ ABSDF ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခုလို ေျပာလိုက္ၿပီ...

လွ်ပ္တပ်က္ဂ်ာနယ္ အတဲြ(၄) အမွတ္(၁၆) စာ ၄၂ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းမွ ABSDF ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္


0 comments: