Thursday, December 20, 2012

တတိုင္းျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ အစိုးရက အရင္ဆံုးလုပ္ရမယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ မလုပ္ခင္ တတိုင္းျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ သမတ အစိုးရက အရင္ဆံုးလုပ္ရမယ္လို ့အစိုးရနဲ ့တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ေျမာက္ပုိင္းက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

0 comments: