Thursday, November 29, 2012

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္မည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေရကာတာ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းကို ျမန္မာအစိုးရက ဆိုင္းငံ့ထားသည့္အတြင္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီတြင္းကိစၥ ထပ္မံေပၚထြက္ လာခဲ့ျပန္သည္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္သည္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ကိုင္းတိုင္း မံုရြာခရိုင္ မံုရြာၿမိဳ႕အနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာ စစ္တပ္၏ အဓိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္(UMEH) ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ Wanbao Mining အမည္ရ တ႐ုတ္သတၲဳတြင္း ကုမၸဏီကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပလာျခင္း ျဖစ္သည္။

၀န္ဘိုကုမၸဏီ (Wanbao Mining) ၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ အနီး ဝန္းက်င္ရွိ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ညစ္ညမ္းျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ အထြဋ္အျမတ္ ထားရာတို႔ကို အေလးဂ႐ု မျပဳျခင္း စသည္တို႔ ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒသခံတို႔က ၀န္ဘိုကုမၸဏီ(Wanbao)ကို စြပ္စြဲေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။ အနီးဝန္းက်င္ ေက်းရြာ ၂၆ ရြာမွ ၃၁၅ဝ ဟက္တာ ထက္မနည္း အက်ယ္အဝန္း ရွိေသာေျမေတြကိုလည္း အဆိုပါ စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းယူခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ပံေတာင္းစီမံကိန္း အနီးရွိ ရြာမ်ားမွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းယူထားေသာ လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း အၿပီးဖ်က္သိမ္းေရးတို႔ကို ေတာင္းဆို တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

၀န္ဘိုကုမၸဏီအေပၚ ဆန္႔က်င္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ ေဒသခံ သူရဲေကာင္းမ်ားမွာ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ မသြဲ႕သြဲ႕ဝင္းႏွင့္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ မေအးနက္ ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ ၂ ဦးစလံုး သည္ ပညာေရးအားျဖင့္ မသင္မေနရ ျဖစ္ေသာ မူလတန္းအဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္သူမ်ား မဟုတ္ၾက။ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ခန္႔က ဆိုလွ်င္ ယင္းတို႔ ၂ ဦးစလံုးသည္ မံုရြာ ေဈးအတြင္း ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ ေရာင္းခ်သည့္ ေဈးသည္မ်ားသာ ျဖစ္ၾက သည္။ “တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ေရာက္လာၿပီး ကြ်န္မတို႔ေျမေတြကို ေျမထိုးစက္နဲ႔ ထိုးခဲ့ၾကတယ္။ ကုမၸဏီကို သြားတိုင္ေတာ့ တ႐ုတ္ အရာရွိေတြ က ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့အျပဳအမူေတြနဲ႔ တံု႔ျပန္ခဲ့တယ္”ဟု မသြဲ႕သြဲ႕ဝင္းက မံုရြာၿမိဳ႕ တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုခန္း တစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရဲအဖြဲ႕က မသြဲ႕သြဲ႕ဝင္းတို႔ ၂ ဦးႏွင့္ အျခား လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးသည္မွအပ မည္သည္ကိုမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိ။ မသဲြ႔သဲြ႔၀င္းႏွင့္ မေအးနက္တို႔ကို ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေနာက္တေန႔တြင္ ျပန္လည္လြတ္ေပးခဲ့သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူတို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို မေလ်ာေသာေၾကာင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွ ႏို၀င္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး သပိတ္စခန္းမ်ားဖြင့္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

တရုတ္ ၀န္ဘို(Wanbao)ကုမၸဏီ သမိုင္းေၾကာင္း

 Wanbao ကုမၸဏီသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိက လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Norinco ေခၚ North Industries Coporation၏ ကုမၸဏီခြဲတစ္ခုျဖစ္ သည္။ Norinco သည္ အျခားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ကိုင္ပါသည္။

 Norinco ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔ အၾကား လုပ္ငန္း သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၁ဝ ရက္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့စဥ္က မံုရြာသည္ အရည္အေသြးျမင့္ ေၾကးနီ သယံဇာတ အေျမာက္အျမားရွိရာ ေဒသျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အရန္ ေၾကးနီပမာဏ အင္အား တိုးပြားေစရန္ အေရးပါလွေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္တို႔၏ ဩဇာလႊမ္း မိုးမႈကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Wanbao ကုမၸဏီ က သူ၏ Website တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

0 comments: