Tuesday, May 15, 2012

ေရွ႕တန္းထြက္သြားသူမ်ား

အေမ့ဆီမျပန္ပဲ လြင့္တဲ့ သားလူမိုက္ သီခ်င္း ဆက္ဆိုတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
က်ြန္သက္ရွည္မဲ့ က်ြန္ပညာေရး တိုးတက္လာတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ပြဲက မျပီးဘူးေဟ့ တြဲစပ္တီးရတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ျပည္တြင္းျဖစ္ဒဏ္ရာ ေန႕သစ္လိုသာယာလာတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
တိုးတက္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြ ထိုးတက္ေနတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
သိလား သိလား ကတိတရားေတြ ရွိထားတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
အာရွစီပြားေရး ဦးေထာင္လာတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ဥေရာပသံတမန္ေရး ၾကိဳးညွိလာတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ကမာၻလံုးႏိုင္ငံေရး လည္လာတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ဟုတ္တယ္ မဟုတ္ဘူး ျငင္းမယ္ ျငင္းတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ျပင္မယ္ ရတယ္ ဝင္မယ္ ကပ္မယ္ ယွဥ္သတ္တယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ဗိုက္ၾကီးသည္ေတြ ေမြးအားေကာင္း က်မၼာလာတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
အလံေတာ္ေတြ တလူလူ ေထာင္တက္လာတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ပစ္မွတ္မတိုးဘူး အျဖစ္ကဆိုးတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ရန္ကုန္သြားတယ္ အၾကံကုန္သြားတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ႏွစ္၂၀ေက်ာ္လည္းရတယ္ ႏွစ္၄၀ ေက်ာ္လည္း ရေသးတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
ရွိရင္ဆက္ထုတ္ သိရင္ဆက္လုပ္ ဝိညာဥ္စက္ဆုတ္တယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
......................................................ဘုရားတတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
...................................................တရားတတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
...................................................သံဃာတတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
......................................................မိဘတတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး
.....................................................ဆရာတတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး။

ဇြတ္ေခၚတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ က်ြန္ရည္စြမ္းတဲ့ က်ြန္ေျခလွမ္းဝင္သြားတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တန္းျပန္မလာေတာ့ဘူး။   ။

သုအိုင္စံ
၁၅.၀၅.၂၀၁၂

0 comments: