Wednesday, May 9, 2012

မႏုႆေတး

ျဖစ္တည္မဲ့တန္ဖိုးနဲ႕
အေရာင္စပ္ထားတယ္
ျဖစ္တည္ခ်က္ဒဏ္ဆိုးနဲ႕
ေဘာင္ခပ္ထားတယ္။

ျဖတ္သန္းသြားရမဲ့ ဘဝေပး ခရီးတစ္ခုအေနနဲ႕
အေတာင္တပ္ထားတယ္
ျပဌာန္းထားတဲ့ ခဏေလး နည္းဥပေဒနဲ႕
ေထာင္ခ်ထားတယ္။

အူဝဲဆိုတဲ့ ေျခဆင္းေအာ္သံနဲ႕
လူထဲမွာ တီးခတ္တယ္
အတူတူပဲဆိုတဲ့ ေသမင္းေခၚသံနဲ႕
လူထဲမွာ ျပီးရတယ္။

သံစဥ္ဟာ ျပန္ျပင္မရလို႕
ဂီတဟာ ပီသစြာ တိတ္ဆိတ္ေနရန္
လူသံေတြ ဆူညံေန...ဆြံ႕အစြာ ဝဋ္က်နာဆဲ။   ။

သုအိုင္စံ
၀၉.၀၅.၂၀၁၂

0 comments: