Wednesday, January 4, 2012

သာယာ၀တီအက်ဥ္းေထာင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စာရင္း

ဆံုဆည္းရာ၊ ၄ ရက္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၂

သာယာ၀တီ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အမည္စာရင္းႏွင့္ ကနဦး ခ်မွတ္ထားသည့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အမည္ ေထာင္ဒဏ္ အဖြဲ႕အစည္း

၁။ ေအာင္သန္း ၂၆ ႏွစ္ NLD
၂။ ေအးမင္းႏိုင္ ၆၅ ႏွစ္ ABSDF
၃။ ဘိုမင္းယုကို ၁၀၄ ႏွစ္ ABSFU
၄။ ခင္လိႈင္ ၁၄ ႏွစ္+ ေသဒဏ္ ေက်ာင္းဆရာ
၅။ ေဒၚခင္ရီ ၆၅ ႏွစ္ ABSDF
၆။ အိုက္သန္း ၂၂ ႏွစ္ +ေသဒဏ္(ႏွစ္အကန္႔မရွိ) SSA
၇။ ျမေသာင္း ၂၂ ႏွစ္+ ေသဒဏ္(ႏွစ္အကန္႔မရွိ) SSA
၈။ သံေခ်ာင္း ၂၅ ႏွစ္+ေသဒဏ္(ႏွစ္အကန္႔မရွိ) SSA
၉။ စိုင္းပန္ ၂၂ ႏွစ္+ (ႏွစ္အကန္႔မရွိ) SSA
၁၀။ ႏိုင္စိန္ ၂၂ ႏွစ္+ေသဒဏ္(ႏွစ္အကန္႔မရွိ) SSA
၁၁။ စိုင္းက်င္ႏိုင္ ၂၅ ႏွစ္+ေသဒဏ္(ႏွစ္အကန္႔မရွိ) SSA
၁၂။ ေ၀ယံမင္း ၅ ႏွစ္+ေသဒဏ္ (ႏွစ္အကန္႔မရွိ) SSA
၁၃။ ေက်ာ္ေအာင္ ၂၉ ႏွစ္ ေက်ာင္းသား
၁၄။ ေက်ာ္ဇင္ဦး ၆၅ ႏွစ္ ABSDF
၁၅။ ေက်ာ္စြာလင္း ၆၈ ႏွစ္ ABSDF
၁၆။ ၾကည္ၾကည္၀ါ ၁၁ ႏွစ္ NLD, JDBLGF
၁၇။ လက်ၤာထြန္း တစ္ကၽြန္း (ႏွစ္အကန္႔မရွိ) ABSDF
၁၈။ လြင္မိုးျမင့္ ၃၅ ႏွစ္ ေက်ာင္းသား
၁၉။ ျမင့္ဟန္ ၁၄ ႏွစ္+ေသဒဏ္ ABSDF
၂၀။ နီလာသိန္း ၆၅ ႏွစ္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသား
၂၁။ ညဏ္ထြန္း ၁၄ ႏွစ္ နာဂစ္ကိစၥ
၂၂။ ႏိုင္ေအာင္ ၁၄ ႏွစ္+ေသဒဏ္ ABSDF
၂၃။ ႏိုင္မ်ဳိးေသြး တစ္ကၽြန္း LMSP
၂၄။ စန္းစန္းေမာ္ ၃၅ ႏွစ္ ABSDF
၂၅။ တိုက္ရင္ ေသဒဏ္ မရွိ
၂၆။ သန္းဦး ၂၀ ႏွစ္ NLD
၂၇။ ေမာင္ေမာင္သန္းေရႊ မသိ မသိ
၂၈။ သန္းေဇာ္ေဆြ ၁၄ ႏွစ္ ABSDF
၂၉။ သိန္းထြန္း ၁၄ ႏွစ္ ABSDF
၃၀။ ထက္ကိုလြင္ ၆၅ ႏွစ္ ABSDF
၃၁။ ထြန္းထြန္း(ခ)ႏိုင္လင္းေအာင္ ေသဒဏ္ ASSDF
၃၂။ ၀င္းထုိက္ (ခ) ဦးရာဇဓမၼ ၁၉ ႏွစ္ သံဃာေတာ္
၃၃။ ၀င္းျမင့္ျမင့္ ၁၇ ႏွစ္ သံဃာ
၃၄။ ေဇာ္လြင္ ၆၅ ႏွစ္ ABSDF
၃၅။ ဇာႏိုင္ထြန္း တစ္ကၽြန္း မရွိ

(ကိုးကား Messenger)

0 comments: