Wednesday, June 3, 2009

`ဤကဲ့သုိ႔ထီးတင္ခဲ့က်သည္ `ဤ ကဲ့သုိ႔ျပိဳလဲ

 `ဤကဲ့သုိ႔ထီးတင္ခဲ့က်သည္ `ဤ ကဲ့သုိ႔ျပိဳလဲခဲ့သည္။
၂၂ရက္သာခံေသာ ထီးတင္ပြဲ ကုသို္လ္ေကာင္းမူဟု ေခၚဆိုရေပမည္။ အကုသိုလ္ကံမ်ားေနာက္မွ လိုက္ပါလာေလပီ အခ်ိန္မွာသူတို႔အတြက္ မ်ားစြာ မက်န္ေတာ့ေပ။

0 comments: