Friday, May 22, 2009

ယေန႔မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ယခင္ေန႔မ်ားအတိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တရားရုံးတြင္ အမူအားဆက္လက္
ရင္ဆိုင္ရန္ရွိပါသည္။ျပည္သူမ်ားမွလဲ ယခင္ေန႔မ်ားအတိုင္း အင္းစိန္ေထာင္ဘက္သို႔ သြားေရာက္ေနက်ပါသည္။

0 comments: