Monday, February 16, 2009

ကုလ လူ႔အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ရဲ႕ ၂၀၀၈ အႀကံေပးခ်က္ေတြ မေအာင္ျမင္

ေခတ္ၿပိဳင္-သတင္းေထာက္ ဟန္တင္ေအာင္
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ ၂၀၀၉

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ (၆) ရက္ၾကာခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေတာမတ္ကင္တားနား၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က စစ္အစိုးရအေပၚ အႀကံံေပးခ်က္မ်ား မေအာင္ျမင္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးမင္းလြင္က ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ခရီးစဥ္အတြင္း စစ္အစိုးရအား ျပဳျပင္ရန္ အခ်က္ (၄) ခ်က္ကုိ ကင္တားနားက တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ စစ္အစိုးရလုပ္ရပ္မ်ားမွာ အဆုိပါ အႀကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးမင္းလြင္က ေထာက္ျပသည္။

ကုလလူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနားအား စစ္အစိုးရက ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔အား လုိက္လံျပသရန္ မွန္းထားေသာ္လည္း၊ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ေတြ႔ခြင့္ရမွသာ အေျခအေနမွန္ သိႏိုင္မည္ဟု ဦးမင္းလြင္က ယူဆသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကင္တားနား၏ စစ္အစိုးရအေပၚ အႀကံံျပဳခ်က္မ်ားကုိၾကည့္လ်င္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒသစ္၊ ႏိုင္ငံတကာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ႏွင့္ အညီ ျပန္္သံုးသပ္ရန္ဆုိသည့္အပုိင္းပါသည္။ အေျခခံဥပေဒသစ္ အခန္း (၁) ႏွင့္ (၈) တို႔တြင္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေတြးေတာႀကံဆခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စု႐ံုးဖြဲ႔စည္းခြင့္ စသည့္အခြင့္အေရးမ်ား ေပးထားသည္ဟု အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ မစၥတာကင္တားနားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုအခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအပုဒ္ (၁၉)၊ (၂၀) တို႔တြင္ ေပးထားသည့္အခြင့္အေရးႏွင့္လည္း ကိုက္ညီသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္၌ ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ ျပည္တြင္းဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရဘက္ကမူ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ သူတုိ႔ခ်မွတ္သည့္ Road Map အတုိင္းသြားရန္ကုိသာ စုိက္လုိက္မတ္တတ္ေျပာေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အန္အယ္ဒီအပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရတို႔၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မွာ မ်ဥ္းၿပိဳင္္လုိျဖစ္ေန သည္ဟု ဦးမင္းလြင္က ေျပာသည္။

“အစိုးရဘက္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကတဆင့္ သူတို႔႐ုဒ္မက္အတုိင္းသြားမယ္။ ဒီဘက္က အန္အယ္လ္ဒီနဲ႔ က်ေနာ္တို႔လုိ ၀ါရင့္အဖြဲ႔ေတြက ေတြဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ တုိက္တြန္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္လုိပဲဲေျပာေျပာ လမ္းပိတ္တဲ့ေနရာေရာက္ရင္ သူတု႔ိျပန္လွည့္လာ ရမယ္လုိ႔ က်န္ေတာ္တုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးရမွာပဲဲ။ ေနာက္တခ်က္က စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြလဲ အသက္ႀကီးၿပီီ။ အႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္ဆုိရင္ (၇၀) ေက်ာ္ၿပီ။ တခ်ိန္မွာ ငါတုိ႔လြဲေနပါလားဆုိတဲ့ အသိမ်ိဳးရလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ဆိုင္တယ္” ဟု ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးမင္းလြင္က သူ႔အျမင္ကုိ ေျပာသည္။

ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ မစၥတာကင္တားနားက ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း မစၥတာ ကင္တားနားက တိုက္တြန္းခဲ့ သည္။ မစၥတာ ကင္တားနားသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ (၃) ရက္မွ (၇) ရက္ထိ ျမန္မာသြား ေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အၿပီး စက္တင္ဘာလ၌ ယင္းအစီရင္ခံစာကို ျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ခရီးစဥ္က ကင္တားနား၏ အႀကံံေပးခ်က္မ်ားကုိ စစ္အစိုးရက မလုိက္နာသည့္ အတြက္ ၂၀၀၉ ယခုတေခါက္တြင္ ကင္တားနား၏ အႀကံံံေပးခ်က္မ်ားကို စစ္အစိုးရဘက္က လုိက္ေလ်ာရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနသည္ဟု ရန္ကုန္ ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္မ်ားက ယူဆသည္။

0 comments: