Monday, November 5, 2007

ျပည္တြင္းမွ ေပးစာတေစာင္

အခုေၿပာမည႔္အေၾကာင္းကုိ ေၿပာဖုိ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားခဲ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖြင္႔ဟမေၿပာမိခဲ႔မိရင္္ တုိင္းၿပည္နဲ႔လူမ်ိဴးကုိ လိမ္လည္ရာက်မယ့္အၿဖစ္ကုိ အျဖစ္မခံ ႏုိင္တဲ့အတြက္အခုလိုအသိေပးရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။

အခုေၿပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ဆႏၵမပါပဲ ၿပဳလုပ္ခဲ႔ရတဲ့ေန႔တစ္ေန႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔အားလုံးစိတ္အဆင္းရဲဆုံးေန႔ၿဖစ္ခဲ႔ရတာနဲ႔ပတ္သက္ပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ဟာ ……. နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွာ …….. ၀န္ၾကီးဌာနက ဖြင္႔လွစ္ေခၚယူတဲ့ စံၿပအင္ဂ်င္နီယာဆရာၿဖစ္သင္တန္းကုိတက္ေရာက္ေနသူမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ….. ၀န္ၾကီးဌာနကေန ေပးအပ္တဲ့ (တိတိက်က်ေၿပာရမယ္ ဆို္ရင္ တုိင္းၿပည္နဲ႔ ၿပည္သူလူထုကေပးအပ္တဲ့) လစာကုိစားျပီး ေက်ာင္းတက္ေနၾကသူမ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအစုိးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ေနရေတာ့ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားလို တစ္ခါ တစ္ရံမွာ တုိင္းၿပည္ႏွင္႔လူမ်ိဳး မ်က္ႏွာမေထာက္မိဘဲ ခိုင္းတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကုိ ကိုယ္ရဲ႕ဆႏၵ မပါဘဲလုပ္ေဆာင္ေနရတယ္။

ဒီလိုမလုပ္ခ်င္ဘဲ လုပ္ေနရတာကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ ့အေျခအေနအရေရာ ကိုယ္နဲ႔ပတ္သက္ေနတဲ့ မိဘမ်ားနဲ႔ ေသြးခ်င္းသားခ်င္းမ်ားကုိ အေရးယူမွာစိုးလို႔ပါ။ သက္ဆိုင္ရာ၊ဌာနဆုိင္ရာ လူၾကီးေတြက စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိေစျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မၿပီးမခ်င္း (ဒါမွမဟုတ္) သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ေငြေၾကးတန္ဖုိး မေပး ေလ်ာ္မခ်င္း သူတို႔ခုိင္းေစခ်က္မ်ားကုိ တစုံတရာ လုိက္နာၿခင္းမ ၿပဳခဲ႔ရင္ သူတို႔ အေနနဲ႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိအေရးယူခံမွာျဖစ္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ေျပာခ်င္တဲ့အဓိကအေၾကာင္းအရာကုိေတာ့ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
၄-၁၀-၂၀၀၇ ရက္ေန႔မတုိင္မီရက္ေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမႈးမ်ားမွတဆင္႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နအဖအစုိးရအား ေထာက္ခံပါေၾကာင္း၊ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ ့ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကုိ မလုိလားပါေၾကာင္း၊ တုိင္းၿပည္ေအးခ်မ္းမႈနဲ ့ ေအးခ်မ္းစြာ ပညာသင္ၾကားခြင္႔ရရွိႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ လုိလားပါေၾကာင္း၊ ၿပည္တြင္း မၿငိမ္မသက္ မႈမ်ားကုိ မလုိလားပါေၾကာင္းတုိ႔ကုိ လက္မွတ္ထုိးေစျပီး ကုလသမဂၢသုိ႔ တင္သြင္းေပး ရမယ္လို႔အတင္းခုိင္းလာတာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုလက္ရွိၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေၿခအေနေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလုံး ေကာင္းေကာင္းနားလည္လို႔ စံၿပအင္ဂ်င္နီယာ ဆရာၿဖစ္သင္တန္း ကုိတက္ေရာက္ေနႀကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သင္တန္းသား သင္တန္းသူအားလုံး တစ္ေယာက္မွ် ဒီအတင္းခိုင္းေစေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိလက္မွတ္ထုိးတာမလုပ္ခဲ႔ပါဖူး။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ေတြထဲမွာ တစ္ဘက္ကလည္း ၿမန္မာ႔ျပည္အေရးအတြက္ ကုလသမဂၢကေန အကူအညီ ေပးေရး ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အင္တာနက္မွာ ၀င္ေရာက္လက္မွတ္ ထုိးေပးခ်င္ စိတ္မ်ား ေပါက္ဖြားေနေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မၿပဳလုပ္ရဲျဖစ္ေနႀကပါတယ္။
ဒါနဲ႔ အၿပင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေနႀကတဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို အစုိးရ၀န္ထမ္းမဟုတ္တဲ့ ပုံမွန္ေက်ာင္း သားမ်ားကုိ ေမးၿမန္းၾကည္႔ရာတဲ့အခါမွာ သူတို႔တုိ႔အားလုံးကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြက အလားတူခုိင္းေစမႈေတြ ရွိေနေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွ လက္မွတ္မထုိးၾကေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲြဲေၿဖဆုိခြင္႔ ပိတ္ပင္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေၿခာက္လာလို႔သာ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ မလုပ္ခ်င္ဘဲနဲ႔ လက္မွတ္ထိုးေပး လိုက္ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဒါနဲ ့ ၄-၁၀-၂၀၀၇ ေန႔ေရာက္ေတာ့ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေကသီလြင္က မႏၲေလး နည္းပညာတကၠသုိလ္ ပင္မဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ ခန္းမမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ထမ္းသင္တန္းသား အားလုံးကုိ ေခၚယူျပီးေတာ့ "တုိင္းၿပည္ကုိ မခ်စ္ဘူးလား၊ ခ်စ္ရင္ လက္မွတ္ထုိးၾကရမယ္" လို႔ဆြဲေဆာင္စည္းရုံးျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္တုိ႔အား အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလုံး လက္မွတ္ထိုးဖို႔ဆႏၵမရွိလို႔ဘယ္သူမွ လက္မွတ္မထိုးၾကေသးပါ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လက္မွတ္ေတြ မရရင္ ဆရာမၾကီးအတြက္ ဒုကၡေရာက္မွာကို စုိးရိမ္ၾကတာေရာ၊ ဆရာမၾကီးကုိယ္တုိင္က ဒီိၿပႆနာေတြကုိ သိလို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ငုိယုိေတာင္းပန္ၿခင္းလာလို႔ေရာ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕ေရွ႕ေရး၊ မိသားစုေရွ႕ေရးကုိ ထိခုိက္မွာ စုိးရိမ္ရလုိ႔့ေရာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြေနာက္ဆုံးမွာ မလုပ္ခ်င္ဘဲ၊ ဆႏၵမပါဘဲလက္မွတ္ထုိးခဲ႔ႀကရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ခ်က္ခ်င္းတုိင္ပင္ျပီးေတာ့ အသင္႔လာေပးထားတဲ့ စာရြက္ ေတြေပၚတြင္မယုတ္မလြန္အခုလိုဘဲေဖာ္ၿပလက္မွတ္ထိုးေပးခဲ႔ၾကပါတယ္။

၁။ မိမိတုိ႔အားလုံးသည္ တုိင္းၿပည္ႏွင္႔လူမ်ိဳးကုိ ခ်စ္ၿမတ္ႏုိးပါသၿဖင္႔ တုိင္းၿပည္ေအးခ်မ္းမႈကုိ လုိလားပါသည္။

၂။မိမိတုိ႔သည္ေအးခ်မ္းစြာပညာသင္ၾကားခြင္႔ရရွိမႈကုိခ်စ္ၿမတ္ႏုိးပါသည္။

လို႔ဘဲနအဖအစိုးရအတြက္မဟုတ္ဘဲလက္မွတ္ေရးထိုးေပးခဲ့ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အခုလို လက္မွတ္ေရးထိုးေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား၊ တစ္တုိင္းၿပည္လုံးရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားစြာ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားတုိ ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ ့အလားတူ ဖိအားေပးခံရမႈေၾကာင္႔ ဆႏၵရင္းမွန္မပါဘဲ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရေသာ ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားကုိ နအဖက လက္ရွိ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေစ႔စပ္ညွိႏႈိင္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ေရာက္ရွိေနတဲ့ ကုလသမဂၢ အထူး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဂမ္ဘာရီကုိ ၾကြားလုံးထုတ္ျပီး တင္ၿပလိမ့္မယ္လို႔သိရွိရပါတယ္။
ဒါေႀကာင့္မို႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရင္ထဲကမလာဘဲ၊ ဖိအားေပးမႈေၾကာင္႔ေရးသားခဲ႔ရတဲ့ ဒီ လက္ မွတ္ထိုး ေဖာ္ျပခ်က္ ေတြကို အမွန္အတိုင္းသိႀကဖို႔ၿမန္မာတစ္ၿပည္လုံး၊ တစ္ကမၻာလုံး သိရေအာင္၊ အထူးသၿဖင္႔ ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ နဲ႔ကုလသမဂၢနဲ႔အၿခား အေရးပါတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ၿမန္မာ႔အေရးလႈပ္ရွားသူေတြအားလုံးကုိ မီဒီယာမ်ားကေန တဆင္႔ မစၥတာ ဂမ္ဘာရီမၿပန္မီ အလွ်င္အျမန္ အေရးတႀကီးအခ်ိန္မီ တင္ၿပေပးေစလုိပါတယ္။ အားလုံး ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေပးႀကပါ။ မစၥတာဂမ္ဘာရီကို နအဖကေပးမယ့္ လက္မွတ္ထိုး စာရြက္ စာတမ္းေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို၀န္ထမ္းေတြ ေက်ာင္းသားေတြ ျပည္သူေတြကို အတင္း ဖိအားေပးခိုင္းျပီး ျခိမ္းေျခာက္ ျပီးထိုင္းခိုင္းတဲ့ စာရြက္စာမ္းေတြပါလို႔့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရင္ထဲက တကယ္ျဖစ္ေစခ်င္တာက ျမန္မာျပည္အေရးကို ကုလသမဂၢကေန ထိထိ ေရာက္ေရာက ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တာပါ။

ဤမွန္ေသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ ့ သစၥာစကားေၾကာင္႔ ၿမန္မာၿပည္ အနာဂတ္ခရီး ေခ်ာေမြ႔ၿပီး အသက္ေသြးေခြ်းမ်ား မေပးလွဴရပဲတုိင္းၿပည္ေအးခ်မ္းမႈဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကုိအခ်ိန္တုိအတြင္းရရွိပါေစသား။


တာ၀န္သိၿပည္သူတစ္စ

မွတ္ခ်က္။ ။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆုိထားေသာေနရာသုိ႔ သြားေရာက္လုိပါက http://bbwob.blogspot.com/2007/11/letter-from-group-of-responsible.html

0 comments: