Wednesday, January 1, 2014

ေလတိုက္လြင့္တိုင္း ထြက္ေျပးေနတဲ့ ေျမစိုက္သစ္ရိုင္းပင္ရဲ႕ အေတြး

(က)
ဘုရားတပါး၊
ဘိန္စားတေယာက္ႏွဳန္း၊
ဘာသာေရးအားအေတာင့္ဆံုးၾကမ္းမွာကြ်ံသြားရ၊
ႏြံနစ္က် ဝဋ္ေကြ်းမ်ားနဲ႕၊
မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ႕ ဥပေဒ ဆိုတာလည္း၊
တို႔ လူသားေတြမွာ မရွိဘူး၊
ဝယ္ ဝယ္ သံုးစြဲဖူးတဲ့ ေဆးဘိန္းျဖဴဘဝဟာ၊
အတုၾကီးပဲ လာ ျဖစ္ေနရင္လည္း၊
တရားျပန္ကာ စြဲလို႔မွ မရပဲ၊
ဘုရားသခင္ကိုပဲ ေအာ္ဟစ္ဆူပူကာ ဆဲဆိုၾက၊
ဘိန္းစြဲၾကတဲ့လူသားရဲ႕ ျဖစ္တည္မွဳဆိုတာ၊
မွန္ျခင္းမ်ားရဲ႕ ဆက္ေမ့စကားလား၊
မွားျခင္းမ်ားရဲ႕ လက္ေတြ႕အားလား၊
တရားအစစ္မ်ားက သတၱိမဲ့ကာ လွစ္လွ်ဴရွဳထား၊
မကြဲျပားေတာ့တဲ့ လူသားအတြက္၊
အထက္ နိဗၺာန္ဘံုထဲမွာလည္း
စိတ္အမွန္အေတြးရဲ႕ ဓမၼရိကၡာျမတ္မ်ိဳး ပ်က္စီးကာ၊
ပူပြက္ေခါင္ခိုက္ ရမ္းကားလွ်က္ရွိေနတဲ့၊
ကမၻာအျပည့္တဝန္းလံုး၊
လမ္းဆံုးတာနဲ႔ ဒုကၡမ်ားက အဖြဲ႕လိုက္ ေပါက္ဖြားရင္း၊
မ်ားမ်ားလာလာျပီးလမ္းစေပၚလာ၊
တပံုတပင္ေသာ ဒုကၡမ်ားနဲ႕သစ္ႏွစ္ရွည္ပင္လည္း၊
ေလထဲတြင္တိုးတိုက္ ေထာင္မတ္ေနကာ၊
ၾကီးထြားရင္း ပြင့္ခဲ့ပါသည္
ရင့္က်က္လာေသာ အေသြးအကြက္နဲ႕၊
အေခါက္မ်ား၏ အေရျပား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ
အေရာင္မ်ား အဆင္းမ်ား၊ တိုက္ပဲ့အစြန္းမ်ား၊
ရင္ခြင္ျခင္း ခ်ိတ္ဆက္ပူးထားေသာ၊ အကိုင္းအခက္မ်ား၊
ေလထဲလြင့္ဝဲေနတဲ့၊ သစ္ရြက္ေဝ့ေျမာက္ကခုန္သြားတဲ့၊
ေလလြင့္ သေဘာေတြ႕သြားေသာ၊
စိတ္ရဲ႕ အတြင္းဆႏၵမ်ားရဲ႕ လြပ္လပ္စိတ္ကူးမ်ားနဲ႕၊
ပံုေဆာင္သြန္းဆစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေနေသာ
စိတ္စ်ာန္လွိဳင္းကြန္႔စားခ်က္၊
အနုပညာရဲ႕ ရင္ခြင္ထက္ ရွိဳက္မက္ေသြးသားမ်ား၊
စုန္ဆန္ကူးခပ္စီးဆင္းလွ်က္ဆိုေတးဟစ္ေကြ်း၊
သံစဥ္ေလးမ်ား
ေဝဟင္နန္းထက္တြင္ ကူးစိမ့္ေပ်ာ္ဝင္ပူးဆက္၊
ျပန္႔ထြက္သြားတဲ့ က်င့္စဥ္တရားရဲ႕ ဒသနဟာ
ဗလာေလျပင္လား

(ခ)
တရားစကား၊
စိမ္းကားေပ်ာက္ဆံုး၊
ဘာသာေရးမ်ားေနာက္ဆံုးလမ္းဟာလြန္သြားရ၊၊
ကြ်န္အျဖစ္မွ လြတ္ေဘးတရားနဲ႕၊
ထူးသစ္ေရးသားတဲ့ ဥပေဒကိုဘာလဲလို႔၊
လူသားေတြဟာ မသိဘူး၊
ငယ္ ငယ္ တုန္း အျမဲ ရူးခဲ့ ေအး ျငိမ္းလူဘဝဟာ၊
သူ႔ခ်ည္းပဲသာ ပြင့္ေဝအစဥ္အျမဲ၊
အမွားဒဏ္ရာ နည္းလို႔က ရျမဲ၊
အမ်ားအျမင္ကိုပဲ အေပၚလႊင့္ထူသူဟာ လဲျပိဳရ၊
တိမ္းလဲြရတဲ့သူမ်ားရဲ႕အျဖစ္ အတည္ျပဳလိုတာ၊
ျပန္စဥ္းစားတဲ့ အခ်က္ေတြ႕သြားလား၊
အမွားအယြင္းမ်ားတဲ့ ဘက္ေကြ႕သြားလား၊
အမွားအပစ္မ်ားက ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္တည္မွဳလား၊
မခြဲျခားေတာ့တဲ့ မူမ်ားနဲ႔၊
တကယ့္တိရိစၦာန္ရံုငရဲမွာလည္း
အတိတ္ကံအေၾကြးနဲ႕ အဓမၼမိစၦာဇတ္ဆိုးရဲ႕မီးဟာ၊
ဆူပြက္ေလာင္ျမိဳက္ ကြ်မ္းသြားခဲ့သည့္ ေျမထက္၊၊
ျပာအတိလႊမ္းဖံုး၊
လမ္းဆံုးလာတဲ့ ဒုကၡမ်ားကို ဆက္တိုက္ ေကာက္စားရင္း
သြားသြားလာလာခရီးလမ္းမေပၚမွာ၊
စံုလင္ေသာ ရုပ္ျဒပ္သားရဲ႕အျဖစ္ အျမစ္ေျမတြင္စြဲ၊
ေျမထဲတြင္ ထိုးစိုက္ေထာင္ရပ္ေနကာ၊
ၾကီးထြားရင္း ပြင့္ခဲ့ပါျပီ
အဆင့္တက္လာေသာ အေႏွးအသြက္နဲ႕
ေရာက္သြားသည့္ ေျမသား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ
ေတာင္မ်ား တြင္းမ်ား ခ်ိဳင့္ခြက္ဝန္းမ်ား၊
လြင္ျပင္အဆင္း အနိမ္႔ဘက္ ကူးသြားေသာ လွိဳင္းအဆက္မ်ား
ေျမထဲနစ္စြဲေနတဲ့ အဆင့္အတက္ ေကြ႕ေကာက္ၾကပံုမ်ားရဲ႕၊
ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕သြားေသာ
အရိပ္နဲ႕အဆင္း၊ ျပန္ထပ္ထားလွ်က္ ပြတ္ကပ္ခ်ိတ္ပူးထားတဲ့၊
ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းသစ္ စိမ္းလန္းေနေသာ၊
အရိပ္သ႑ာန္လွိဳင္းတြန္႕မ်ားရဲ႕
အစု၊ ျမင္သာတဲ့ လြင္ျပင္နဲ႕ လိုက္ဖက္ေရးမ်ားအား၊
ပံုမွန္ပူးထပ္ျပီးလင္းလက္စိုေသြးပ်စ္ေႏြး၊
ဟန္သြင္ေလးမ်ား
ေျမျပင္လမ္းထက္တြင္၊ လူးလိမ့္ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးလွ်က္၊
ဆန္႔ထြက္ထားတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားရဲ႕၊ အလွအပဟာ၊
ကမၻာေျမျပင္လား

သုအိုင္စံ

၀၃-၀၉-၂၀၁၃
 

0 comments: