Wednesday, December 25, 2013

ထာဝရအမွန္ဆံုး၊ ဝါက်သံုးခု

(၁)=(လူဟာႏွစ္ျခင္းခံတယ္)
(၂)=(ျမစ္ဟာ ပင္လယ္ထဲ စီးဝင္တယ္)
(၃)=(ဖန္ဆင္းရွင္ ခရစၥေတာ္ဟာ ဥာဏ္အလင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္)
အထက္ပါ ဝါက် (၃)ခုႏွင့္
ေအာက္ပါ ကဗ်ာကို ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ
ေကာင္းကင္ဘံုဟာ အပုတ္အေဆြးအရာရာကို လက္ခံရွာတဲ့ ဗလာသခ်ိဳင္းကုန္းပဲ။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
စီးဆင္းစုန္ဝင္သြားတဲ့ေရေတြ
ျမစ္ထံ အကုန္ ျပန္လာခဲ့လို႕လား
နည္းနည္းပါးပါး ျပန္ခဲ့တယ္ပဲ ဆိုပါစို႕
သူတို႔အရင္လို ေရခ်ိ ဳ ၾကေသးရဲ႕လား

ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
အာဏာမယူခင္ အာဏာကို ဘယ္လိုသံုးမလဲ စဥ္းစားဖို႔
ဒီအလံမခ်ခင္မွာ ဘယ္အလံကို ျပန္တင္မလဲ စဥ္းစားဖို႔
သစ္ပင္မလွဲခင္မွာ သစ္ပင္ဘယ္လိုစိုက္မလဲ စဥ္းစားဖို႔
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
အခုေတာ့ ရပ္ထားလို႔ မရတဲ့ ဓမၼသံစဥ္ထဲမွာ
ခင္ဗ်ား ရင္စိုက္ယံုၾကည္မွဳ အတုန္အရွိဳက္ဟာ
သံစဥ္ျဖစ္လိုက္ စာသားျဖစ္လိုက္ တီးလံုးျဖစ္လိုက္
လူ႔စရိုက္ဓေလ့ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳေတြ တိမ္ေကာသြား
ဒီေရေရာက္ေတာမွာ အခုခင္ဗ်ား ဘာအပင္ဆိုတာ
ဘယ္လိုရွာမလဲ ဒီေရလည္းဖံုး ကုန္းေရလည္းဖိ
မူလအသိတရား ဓမၼစြန္းသြားေသာ အေတြးအျမင္
ရွင္/မရွင္ မေသခ်ာ ေရမကူးတတ္ရွာတဲ့ မႏုသေရးရာ
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ

ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
ႏွစ္ျခင္းခံျပီးတဲ့ ဦးေခါင္းတစ္လံုးဟာ
လူရုပ္သူရုပ္ လူဥပဓိမွန္ ေပါက္ေသးရဲ႕လား
ႏွစ္ျခင္းခံျပီးတဲ့ ဦးေႏွာက္တစ္လံုးဟာ
လူလိုသူလို လူဆန္ဆန္ေလး ေတြးေသးရဲ႕လား
ႏွစ္ျခင္းခံျပီးတဲ့ ႏွလံုးသားတစ္ခုဟာ
လူခ်စ္သူခ်စ္ လူ႔ေမတၳာႏွင့္ စန္းပြင့္ေသးရဲ႕လား
ႏွစ္ျခင္းခံျပီးတဲ့ အေတြးအေခၚတစ္ခုဟာ
လူျမင္သူျမင္ လူ႔အသိဥာဏ္နဲ႔ အံဝင္ေသးရဲ႕လား
ႏွစ္ျခင္းခံျပီးတဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳတစ္ခုဟာ
လူၾကိဳက္သူၾကိဳက္ လူ႔ဝန္းက်င္စရိုက္နဲ႔ ကိုက္ေသးရဲ႕လား
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ

ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
ဘုရားေက်ာင္းထဲက သံသရာ ေခါင္းေလာင္းသံကို
ေတာင္းပန္ျပီး ခဏရပ္ခိုင္းလို႔မရဘူး ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
က်မ္းစာထဲက စကားလံုး စကားစုေတြကို တစ္စစီျဖဳတ္
စိတ္ၾကိဳက္ သီခ်င္းစာသား လုပ္ပစ္လို႔ မရဘူး ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
ဝိုင္နဲ႔ေပါင္မုန္႔ စားသံုးသူနဲ႕ ဝိုင္နဲ႔ေပါင္မုန္႔ မစားသံုးသူဟာ
အဓိပၸါယ္၂ခြထြက္သြားတဲ့ ျပင္ခက္ဖ်က္ခက္ အဆိုအျမြက္တရား ဆုိတာ
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
သက္ရွိျမစ္ကို ရပ္ပစ္လို႔မရဘူး ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
သက္ရွိပင္လယ္ကို ေရႊ႕ဖယ္လို႔မရဘူး ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
ေရခ်ိဳပဲအန္ထြက္အန္ထြက္ ေရငန္ပဲလွ်ံတက္လွ်ံတက္
ေသာင္ထြန္းေပးတာ ကမ္းျဖိဳပစ္တာထက္ မပိုဘူး ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
ဘာသာတရားကို မကိုးကြယ္နဲ႔ ဆိုတာ
ဘာသာတရားအား ေလ့လာပါ ဆိုတာ
ဘာသာတရားမွာ ဘာမွမရွိဘူး ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ
ခင္ဗ်ား က်ေနာ့္ကို လမ္းမခြဲသြားဖို႔ ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ျပန္ရလိမ့္မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားဟာ က်ေနာ္ အတိအက် ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ
ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့သားပဲ

က်ေနာ့္စကားကို နားမဝင္
ခင္ဗ်ား လုပ္ခ်င္တာလုပ္
ေရငုတ္လိုက္ျပီ
လူသည္ လူမည္ေသာ လူ႔အရာအားလံုး လူလိုရွံုးဆံုးပ်က္ပ်ယ္သြား
ခင္ဗ်ားဟာ အား/အားရွိ က်မ္းစာေတြက်က္
ခင္ဗ်ားဟာ အား/အားရွိ ဘုရားေက်ာင္းခ်ည္းပဲ တက္ေနေတာ့တာပဲ
ခင္ဗ်ား တစ္ေယာက္တည္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး
ျမစ္ေတြ အားလံုးလည္း
ပင္လယ္ထဲ ခုန္ ခုန္ခ်သြားၾကတာ ကမၻာဦးကတည္းက
အခုထိ ဘယ္မွာ မေတာ္တဆ ရပ္ေသးလို႔လဲ
ကိုယ္ေတာ္ထံ
ႏွစ္ျခင္းခံျပီး ခရစ္ယာန္ျဖစ္သြားတယ္ ဆိုတာဟာ
က်ေနာ့္ရဲ႕ လူ႔ဥာဏ္သိပညာအျမင္စကားေတြကို ပစ္ပယ္ျပီး
ဘုရားသခင္ရဲ႕စည္းဝိုင္းထဲမွာ
ခင္ဗ်ားပဲ အတင္းႏွံအပ္ကာ အစစ္ဥာဏ္ဥာဏလည္း သြန္ထုတ္ထားခဲ့
ခင္ဗ်ားပဲ ျငင္းဆန္မရစြာ အရွင့္ထံ ထာဝရပဲ ကြ်န္လုပ္သြားမဲ့
ခင္ဗ်ားရဲ႕လူ႔ဦးေနွာက္ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းပဲ မဟုတ္လား
တနည္းအားျဖင့္ေတာ့
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသသြားတဲ့ ျမစ္ေတြဟာ
သူ႔အေလာင္းကို ပင္လယ္မွာ ပုတ္ပြစြာ အရိုးခ်ျပီး ပ်က္စီးေစျခင္းပဲေပါ့
စဥ္းစားသာၾကည့္ေတာ့
ေကာင္ကင္ဘံုဟာ ဘယ္အထိ အရိုးေတာင္ပံု ရွဳပ္ယွက္ခတ္ နံေစာ္ပုတ္ပြေနမယ္ ဆိုတာ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
အထက္ပါ ကဗ်ာႏွင့္
ေအာက္ပါ ဝါက် (၃)ခုကို ေပါင္းလိုက္ေသာအခါ
ေကာင္းကင္ဘံုဟာ အပုတ္အေဆြးအရာရာကို လက္ခံရွာတဲ့ ဗလာသခ်ိဳင္းကုန္းပဲ။
(၁)=(ဖန္ဆင္းရွင္ ခရစၥေတာ္ဟာ ဥာဏ္အလင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္)
(၂)=(ျမစ္ဟာ ပင္လယ္ထဲ စီးဝင္တယ္)
(၃)=(လူဟာႏွစ္ျခင္းခံတယ္)

သုအိုင္စံ
၂၅-၁၂-၂၀၁၃
တစံုတရာသို႔ ခရစၥမတ္အလြမ္း

0 comments: