Friday, May 10, 2013

ျမိတ္ ၅၀ လာထား၊ ေနာင္ခ်ိဳ ၅၀ လာထား၊ ရန္ကုန္ ၁၀၀ စားမယ္

ေရလုပ္ငန္းရွင္ေလးလို႕ အမ်ားကသိၾကတဲ့ ဒီကမ္းေျချမိဳ႕ေလးမွာ
ပင္လယ္ဓါးျပဂိုဏ္းက တည္ထားတဲ့
ဗုဒၵေစတီေတာ္ကို ေ၇ႊေရာင္ျပန္ သပ္ပယ္စြာ ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ထား
ဖူးေမွ်ာ္သူမ်ားပင္ အကုသိုလ္ ေလွ်ာ္ဖြတ္သံေတြကို သဲ့သဲ့ၾကားရလိမ့္မယ္
ျမိဳ႕လယ္ေခါင္က အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာင္ေတြဟာ ေခတ္မွီ ခမ္းနား သစ္လြင္
အဲဒီထဲက တစ္နွစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူ ၂၀၀ ခန္႔က ျမိဳ႕ေတာ္ တကၠသိုလ္ေတြဆီ ဆက္သြား
ေခတ္မွီ ကြဲျခား မ်ားျပားတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုကို ေငြအားနဲ႔ သင္ယူဘြဲ႕ရၾက
(သမာအာဇီဝ ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္ကလြဲ) လို႔ အားလံုးတတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္
ျပန္လာရင္ ပိုမို ယဥ္ေက်းသပ္ရပ္တဲ့ ဓါးျပတိုက္နည္းပညာ၊ စစ္လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္
ေန႔စဥ္ ငါးဖမ္း၊ ကမာေမြး၊ ေရနံတူးတဲ့ လုပ္ငန္းသံုး စက္အားျမင့္ ေရယာဥ္ေတြဟာ
တစ္လတစ္ခါ အုပ္စုလိုက္ထြက္ ကုန္သြယ္သေဘာၤေတြကို ဓါးျပတိုက္ ျပန္ေပးဆြဲ
ကုန္သြယ္သူေဌးမ်ားကေန ဘဏ္အေကာက္ထဲ စီးဝင္လာတဲ့ ဓါးျပေၾကးေငြ ၂ပံု၁ပံုနဲ႕
ျမိဳ႕ေလးကို ေငြလွ်ံ လက္ဖြာတဲ့ လူငယ္တက္ၾကြေလးလို ပံုမွန္လည္ပတ္
"ေရျပင္က ေငြဝင္ရမယ္" ဆိုတဲ့ စကားပံုကို သူတို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္
"ဓါးျပက ဓါးျပကို ဓါးျပ မတိုက္ရဘူး" ဆိုတဲ့ ဥပေဒသ လိုက္နာၾကတယ္


စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္သည္ေလးလို႕ အမ်ားကသိၾကတဲ့ ဒီေတာင္ေပၚျမိဳ႕ေလးမွာ
ဘိန္းဘုရင္တပ္က တည္ေဆာက္ထားတဲ့
ဘုရားေက်ာင္းၾကီးဟာ ဗိသုကာေတြနဲ႕ က်ယ္ဝန္းတင့္တယ္ ဓမၼေတးသံေတြနဲ႔ ခမ္းနား
ဘုရားေက်ာင္းတက္သူမ်ားပင္ အကုသိုလ္ ေလွ်ာ္ဖြတ္သံေတြကို သဲ့သဲ့ၾကားရလိမ့္မယ္
ျမိဳ႕လယ္ ကုန္းကမူက အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာင္ေတြဟာ ေခတ္မွီ ခမ္းနား သစ္လြင္
အဲဒီထဲက တစ္နွစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူ ၂၀၀ ခန္႔က ျမိဳ႕ေတာ္ တကၠသိုလ္ေတြဆီ ဆက္သြား
ေခတ္မွီ ကြဲျခား မ်ားျပားတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုကို ေငြအားနဲ႔ သင္ယူဘြဲ႕ရၾက
(သမာအာဇီဝ ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္ကလြဲ) လို႔ အားလံုးတတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္
ျပန္လာရင္ ပိုမို အဆင့္ျမင္တဲ့ နည္းပညာနဲ႔ စစ္လက္နက္ေတြ ဘိန္းဘုရင္တပ္ကို တပ္ဆင္
ေန႔စဥ္ ေကာ္ဖီပင္ေရေလာင္း၊ ေရာ္ဘာေစးျခစ္၊ စပ်စ္ျခံပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းတဲ့ စက္ယာဥ္ေတြနဲ႔
ေကာ္ဖီခင္း၊ ေရာ္ဘာျခံ၊ စပ်စ္ကြင္း အလယ္ေခါင္က ဘိန္းစိုက္ခင္းေတြကို ေဆးျဖန္း ေရေပး
မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုကမၻာကေန ဘဏ္အေကာက္ထဲ လွမ္းဝင္လာတဲ့ ဘိန္းေရာင္းရေငြ ၂ပံု၁ပံုနဲ႕
ျမိဳ႕ေလးကို ေငြလွ်ံ လက္ဖြာတဲ့ လူငယ္တက္ၾကြေလးလို ပံုမွန္လည္ပတ္
"ဘိန္းပန္းမွန္သမွ် စိမ္းလန္းေနရမယ္" ဆိုတဲ့ စကားပံုကို သူတို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္
"ဘိန္းဘုရင္တပ္သား ဘိန္းမထိုးရ၊ ဘိန္းမေရာင္းရ။" ဆိုတဲ့ ဥပေဒသ လိုက္နာၾကတယ္

ဒီမိုကေရစီေက်ာက္တိုင္ၾကီးလို႕ အမ်ားကသိၾကတဲ့ လြင္ျပင္ျမိဳ႕ေတာ္မွာ
ဗဟိုအစိုးရက တည္ဖြဲ႕ထားထဲ့
တပ္မေတာ္ၾကီးဟာ အင္အားေတာင့္တင္း စည္းကမ္းသပ္ရပ္ စစ္ေရးၾကြယ္ဝဟန္နဲ႔
ေလ့လာသူေတြေတာင္ အကုသိုလ္ ေလွ်ာ္ဖြတ္သံေတြကို က်ယ္ေလာင္ၾကားရလိမ့္မယ္
ျမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ျမိဳ႕နယ္ေတြထဲက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေဆာင္ေတြဟာ ေခတ္မွီ ခမ္းနား သစ္လြင္
အဲဒီထဲက တစ္နွစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသား/သူ ၂၀၀၀ ခန္႔က ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္ေတြဆီ ဆက္သြား
ေခတ္မွီ ကြဲျခား မ်ားျပားတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ိဳးစံုကို ေငြအားနဲ႔သင္ယူ သာမန္ဘြဲ႕ အထူးဘြဲ႕ ပါရဂူဘြဲ႕ေတြယူ
(သမာအာဇီဝ ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ္က(ရွိလွ်က္နဲ႔လံုးဝမသင္ယူၾကဘူး)လြဲ) လို႔ အားလံုးတတ္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္
တိုင္းျပည္ျပန္လာရင္ ပိုမို အဆင့္ျမင္တဲ့ နည္းပညာ၊ ဗ်ဴဟာ၊ စစ္လက္နက္ေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကီးကို ျပန္မြန္းမံ
တိုက္စရာ ဘာရန္သူမွမရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ၾကီးဟာ တခါတရံ ေတာင္ေပၚမွာ ဘိန္းစစ္ပြဲကို အေယာင္ျပ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္း
တိုက္စရာ ဘာရန္သူမွမရွိတဲ့ တပ္မေတာ္ၾကီးဟာ တခါတရံ ပင္လယ္မွာ ဓါးျပေတြကို အေယာင္ျပ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္း
ဓါးျပဂိုဏ္းကရတဲ့ အခြန္ ၅၀%၊ ဘိန္းဘုရင္တပ္ကရတဲ့ အခြန္ ၅၀%နဲ႔ ျမိဳ႕ေတာ္ယႏၱယားၾကီးကို စစ္အင္ဂ်င္တပ္လည္ပတ္
"အမိန္႕ပံုံစံကိုဖြဲ႕စည္းဖို႕ စိတ္ပံုမွန္ကိုဖ်က္ဆီးရတယ္" ဆိုတဲ့ စကားပံုကို သူတို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္
"အမိန္႔မွန္သမွ် အထက္မဆန္ရ၊ စစ္ေသနတ္မွန္သမွ် စစ္သားကိုမခ်ိန္ရ" ဆိုတဲ့ ဥပေဒသ လိုက္နာၾကတယ္

(သမာအာဇီဝ) မရွိတဲ့ႏိုင္ငံမွာ
လူေတြဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တူ လို႔ ျမင္ျပီး
ကိုယ္က သူမ်ားကို သံ လို႔ ျမင္ေနၾကတယ္

ကိုယ့္ေရႊကိုယ့္မ်ိဳးတို႔
ဒီေကာင့္ကို ဘယ္လိုခ်သံုးလိုက္မယ္ ဆိုတဲ့ အၾကည့္ၾကီးနဲ႕ မျပံဳးစမ္းပါနဲ႔ဗ်ာ
တူ ဆိုတာ သံကို ရိုက္ထိတာ မွန္ေပမယ့္
တခါတခါ လက္ေခ်ာင္းေတြကို ရိုက္မိတတ္တယ္ ဆိုတာေရာ ေတြးမိဖူးရဲ႕လား
(အထူးသျဖင့္ ခင္ဗ်ား အခုလို Army Rum ေတြ မူးေနခ်ိန္မ်ိဳးမွာေပါ့...ဟား ဟား ဟား)။    ။

သုအိုင္စံ
၁၀-၀၅-၂၀၁၃

1 comments:

soe naing said...

ေခတ္သစ္ပုိ့စ္ေမာ္ဒန္အေရးအဖြဲ့ေတြမ်ားလားထိခ်က္ကျပင္းလြန္းတယ္ဖတ္ရင္းဖတ္ရင္းကေရငတ္သူတစ္ေယာက္လုိဆက္ေသာက္ခ်င္လာတယ္