Saturday, December 15, 2012

နအဖ စစ္တပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသာတပ္မေတာ္ (မပ) တိုက္ပဲြျပင္းထန္ (၁၄ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၂)

ဒဏ္ရာရ လဲက်ေနသည့္ အစိုးရတပ္သားမ်ားအား လက္နက္ခ်ပူးေပါင္းရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ေနစဥ္....

0 comments: