Monday, August 20, 2012

"သတင္းဂ်ာနယ္ ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရး စာေပမ်ား စာေပစိစစ္ေရး တင္ရန္မလုိေတာ့ဘဲ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရျပီ"

၂၀ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား အပါအ၀င္ တင္ထုတ္ အျဖစ္က်န္ရွိ ေနေသးသည့္ ဘာသာေရး၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ စာေပမ်ား အားလံုးကုိ ထုတ္တင္ စနစ္သုိ ့ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ နံနက္တြင္ စာေပစိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ ဌာန၌ ျပဳ လု
ပ္ေသာ စာေပစိစစ္ေရး မူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲ အတြက္ ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ပဲြတြင္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ပဥၥမအဆင့္ ေျဖေလ်ာ့မႈ အျဖစ္ တင္ထုတ္ အျဖစ္က်န္ေနသည့္ အုပ္စု (၂)မွ သတင္းႏွင့္ ဘာသာေရး ဂ်ာနယ္ အမ်ဳးိအစား (၂)မ်ဳးိ ၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင္ ့သမုိင္းဆုိင္ရာ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ဘာသာေရး မဂၢဇင္း(၂)မ်ဳိး ၊ အေထြေထြ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင္ ့ ဘာသာေရး ၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင္ ့ ျပကၡဒိန္ အပါ အ၀င္(၄) မ်ဳးိ ၊ သံရံုး စာေပမ်ား အားလံုးသည္ စာေပးစိစစ္ေရးသုိ ့ၾကိဳတင္တင္ျပရန္ လံုး၀မလုိ အပ္ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္း - Popular Myanmar News Journal

0 comments: