Thursday, September 29, 2011

အေမွာင္ ၆၆၆

ဓမၼဆြဲအားနဲ႕
အစလြဲသြားတဲ့ အပၸါယ္ဘာသာ

ကမၻာ့ဆြဲအားနဲ႕
ကပ္လြဲသြားတဲ့ ၾကယ္တာရာ

ဘ၀ဆြဲအားနဲ႕
ထပ္လြဲသြားတဲ့ အမုန္းမ်ား

အလွဆြဲအားနဲ႕
ျပတ္စဲသြားတဲ့ ႏွလံုးသား

မႏုႆလူ႕ရဲ႕ေဘာင္သို႕
ဒုကၡဆုလက္ေဆာင္ပို႕လိုက္တယ္။ ။

သုအိုင္စံ

0 comments: