Friday, September 23, 2011

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၂ ႏွစ္ ေလာက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြအေပၚ (ဗကပ) က ဒီလိုျမင္ခဲ့ထားတယ္


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရၾကားတြင္ရွိသည့္ အာဃာတသည္ သက္တမ္းႏုပါေသးသည္။ ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ဖို႔ လြယ္ပါလိမ့္မည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးေလာက္သည္။ တႀကိမ္တခါက လက္ရွိ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ အႀကီးအကဲမ်ားပင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း သူေသ ကုိယ္ေသ ဘယ္တုန္းကမွ မတုိက္ခဲ့ၾကဘူးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္အစိုးရၾကားမွ ျပႆနာကို ပထမဆံုး ကုိင္တြယ္ သင့္ပါသည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ခဲ့သည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတမာန္ေတာ္ ၾကခတ္၀ုိင္းဆရာေတာ္သို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်က္” မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပပါသည္။

0 comments: