Saturday, June 25, 2011

ရဲေဘာ္စိတ္…ဟူသည္

ရဲေဘာ္ ေမာင္ေမာင္တိတ္

မိမိတုိ႔ႏွလံုးသားထဲတြင္ စြဲထင္ေနသည္က ရဲေဘာ္စိတ္ ပင္ျဖစ္သည္။

ရဲေဘာ္ရဲဘက္စကားႏွစ္လံုးသည္ မိမိတုိ႔ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးတြင္ တန္ဖုိးထားျခင္း ျမင့္မားေနဆဲပင္။ ၁၉၂၀ မွ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး … လြတ္လပ္ေရးရသည္အထိ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား ၾကားခဲ့ရေသာ မ်ဳိးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီးမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ ႏႈတ္ဖ်ားတုိ႔တြင္ ၄င္း၏အဓိပၸါယ္မွာ ႏွစ္လံုးသားကုိ ထိခုိက္လြန္းသည္။ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းစရာ၊ စြန္႔လႊတ္ျဖတ္သန္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားတုိးသည့္ ေဆးမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ သမုိင္းေပးတာ၀န္မ်ား၊ ၀တၲရားမ်ား၊ သစၥာတရားမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းလာခဲ့ရသည့္ က်င့္၀တ္ က်င့္စဥ္မ်ားဟု ယံုၾကည္ခံယူ မိပါသည္။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္က ရဲမက္မ်ား၏ သစၥာတရားမ်ားလည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤတန္ဖုိးထားသည့္ ေတာ္လွန္ေရးခြန္အား သတၲိမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ေလးနက္မႈတုိ႔တြင္ စစ္အာဏာရွင္ ႀကီးစုိးလာေသာ ေခတ္မ်ားတြင္မွ အႏွစ္သာရတုိ႔ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေလးနက္မႈမ်ား ေစာ္ကားခံခဲ့ရသည္ဟု မိမိတုိ႔ ခံစားမိေတာ့သည္။


မဆလ ေခတ္က ရဲေဘာ္စိတ္ဓါတ္ကုိ လက္၀ဲဆန္သည္႔၊ လက္၀ဲယိမ္းသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား လူငယ္မ်ားက သံုးသည္ဟု ၾကားသိခဲ့ရသည္။ တနည္းေတာ့ လက္ယာသမားဟု မိမိတုိ႔ကုိယ္မိမိတုိ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေသာသူမ်ားက စိတ္ထဲမွာရြံ႕ေနဟန္ ရွိေနသည္ကုိလည္း ၾကားသိခဲ့ရေသးသည္။ ထုိေခတ္ ထုိအခါမ်ားက လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲႏွင့္ လူထုတုိက္ပြဲမ်ား ေပါင္းစပ္ၿပီးေအာင္ပြဲခံခဲ႔သည္႔ ရုရွ(ဆုိဗီယက္ႏုိင္ငံ)၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ က်ဴးဘားႏုိင္ငံမ်ား၏ ေအာင္ပြဲခံသမုိင္းမ်ားက ကမၻာကုိ တုန္လႈပ္ေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပမည္။ လက္၀ဲ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဂၚကီ၊ လူရႊန္း၊ ခ်က္ေကာ့ဖ္ တုိ႔၏အဓိက ဇာတ္ေကာင္မ်ား၏စိတ္ဓါတ္မ်ား လႊမ္္းမုိးေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ ေအာင္ပြဲရင့္က်ဴးသံသီခ်င္း။ ေအာင္ပြဲခံသီခ်င္း။ ကြန္ျမဴနစ္မွန္လွ်င္ မသိမရ၊ မက်ဴးရင့္ႏုိင္ေသာ အာဂံုမေဆာင္ဘဲ မရႏုိင္ေသာ၊ သူတုိ႔ခ်စ္ျမတ္ႏုိးလြန္းေသာ သီခ်င္းတပုဒ္ကား အင္တာေနရွင္နယ္ သီခ်င္း၊ တပုဒ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သီခ်င္းအစသည္ ထေလာ့… အငတ္ေဘးက်ေရာက္သူတုိ႔တေတြ… ထေလာ့ … ကမၻာ တ၀ွမ္းလံုးက ေက်းကြ်န္ေတြ… ႏွင့္ စထားၿပီး သံစံုပုိဒ္တြင္ .. ရဲေဘာ္တုိ႔လာ … စုရံုးၾကေဟ … အဆံုးစစ္ပြဲႏႊဲမယ္ေလ… အင္တာေနရွင္နယ္… ကမၻ မွာအကုန္ညီေစ… ဟူေသာအပုိဒ္က ပုိတက္ၾကြေစၿပီး ရဲေဘာ္တုိ႔ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းက ပုိၿပီးေလးနက္ ေနေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သူတုိ႔၏ ရဲေဘာ္ဟူေသာ စကားအဓိပၸါယ္သည္ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းႏွင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္းတုိ႔ကုိ ရည္ညြန္းေနပါသည္။

ရဲေဘာ္၏အႏွစ္သာရသည္ တုိက္ပြဲၾကားမွာ ပုိၿပီးျပည္႔စံုစြာ ခံစားရေပလိမ့္မည္။ ရဲေဘာ္ႏွင့္အတူ ရဲမက္ဟူေသာ စကားႏွင့္ ထပ္တူျပဳပါလိမ့္မည္။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ သည္ စကားဖုိ၊ စကားမ ျဖစ္ဟန္တူေသာ္လည္း ေ၀ါဟာရခ်ည္းဘဲမဟုတ္။ အႏွစ္သာရအျပည့္၊ တုိက္ပြဲ၊ ခံစားမႈ၊ ႏွလံုးသား ေအာင္ပြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေပလိမ့္မည္။

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မဟုတ္၊ ေသေဖာ္ေသဘက္ဟုဆုိရေသာ္ စကားအစြန္း လြန္မည္ဟု မထင္ေပ။ ၄င္းသည္ သစၥာတရားႏွင့္ ေမတၲာတရားကုိ ညႊန္းေပလိမ့္မည္။

၄င္းစကားတြဲဘက္တလံုးကုိ မဆလတုိ႔ေခတ္က ဆုိက္၀ါးသံုးၿပီး ဖ်က္ဆီးခဲ့ဟန္တူသည္။ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ခ်စ္ေသာ ျမတ္ႏိုးေသာေ၀ါဟာရ ရဲေဘာ္ကုိျဖဳတ္၍မရေတာ့ ရဲဘက္ ကုိခြဲၿပီးသံုးဟန္တူပါသည္။ သာမန္ရာဇ၀တ္မႈအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ေရာသမၿပီး အျပင္ထုတ္ အလုပ္ၾကမ္းခုိင္းၿပီး ေပၚတာ၊ ေခြ်းတပ္ဆြဲသည္ကုိ ေဖ်ာက္ရန္ စကားလံုးကုိသံုးၾကသည္။ တခ်က္ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ ရဲဘက္ ထုတ္သည္ဟု ဆုိေတာ့သည္။ စစ္သားမ်ားကုိ ရဲေဘာ္မ်ားဟု တင္စားခ်ီးက်ဴးထားသည္ကုိ ျဖဳတ္၍မရေသာအခါ စစ္သားမ်ားႏွင့္ တူသေယာင္ေယာင္ ရဲဘက္ဟု ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲၿပီး အျပင္ထုတ္ခုိင္းေတာ့သည္။ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတဲ့….။ လမ္းေဖာက္၊ ေက်ာက္ထု ေတာရွင္းကိစၥမ်ားတြင္ အမွည့္ေခြ် ေခြ်ခုိင္းေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ကုိ သင္းကြပ္ ညွင္းပမ္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ားပင္။

ရဲေဘာ္စိတ္ ရဲဘက္စိတ္ကုိ ခြဲထုတ္လုိက္ေတာ့သည္။ ရဲေဘာ္ကား က်န္ခဲ့ၿပီး ရဲဘက္ကား ေႏွာင္းလူတုိ႔အတြက္ မေကာင္းေသာေ၀ါဟာရ စကားလံုးတလံုးအေနႏွင့္ က်န္ခဲ့ေတာ့သည္။ မဆလ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးမွာ အႀကံႀကီးလြန္းသည့္ ဆုိက္၀ါးပင္ ။

မိမိတုိ႔ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ရဲေဘာ္ဟုေခၚခံရလွ်င္ ၾကက္သီးထသြားေလ့ရွိသည္။ ရဲေဘာ္ဟူသည္ ေနာက္ဆံုးပိတ္တုိက္ပြဲအထိ တုိက္မည္ဟု သိထားၾကသည္။ ေသေျမႀကီး ရွင္ေရႊထီးဟူေသာ စကားလံုးထက္ ေသလွ်င္တာ၀န္ေက်ၿပီး မေသလွ်င္ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ေအာင္ပြဲခံမည္ဟု ယံုၾကည္ထားၾကေသာေၾကာင့္ပင္။

မိမိတုိ႔ငယ္စဥ္ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ အေရးေတာ္ပံုမ်ားထဲမွ ရဲေဘာ္စိတ္အျပည့္ရွိသူတဦးကုိ ေတြ႕ခဲ့ဘူးသည္။ သူ႔စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲ၀င္မႈက စံျပပင္။ အာဇာနည္ဟုလည္း အေလးျပဳ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားလည္း ျဖစ္သည္။ … သူ႕ေခတ္သူ႔သမုိင္းကုိ ျဖတ္သန္းၾကတုိင္း အာဇာနည္မွတ္တမ္း သမုိင္းကား တုန္လႈပ္ေအာင္ က်န္ခဲ့ၾကသည္။ …. အညတရ အာဇာနည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ မွတ္တမ္းမတင္ႏုိင္ခဲ့၍ မသိခဲ့ၾကေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ ေတြ႕သိခံစားခဲ့ရေသာ အေတြ႕အႀကံဳ မွတ္တမ္းကုိေတာ့ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအား ေျပာရဦးမည့္ တာ၀န္ႏွင့္၀တၲရားမ်ား ရွိပါသည္။

သက္ႀကီးစကား သက္ငယ္ၾကားၿပီး အားရွိၾကမည္။ ခြန္အားတုိးပြားလာၾကမည္ဟု နားလည္ယံုၾကည္မိေသာ္လည္း သက္ႀကီးအမွား သက္ငယ္ၾကားရသည္မွာလည္း ရင္နင့္စရာ၊ စိတ္အားငယ္စရာ၊ ထိတ္လန္႔စရာမ်ားႏွင့္ ျပည္႔ေနတတ္ပါေသးသည္။ … ခံယူတတ္သူ၊ တုိးတက္မႈကုိရရန္ ခြန္အားတုိးပြားေနေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကား သက္ႀကီးစကားႏွင့္ သက္ႀကီးအမွား။ … အမွားအမွန္တုိက္ပြဲမ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေပလိမ့္မည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္တုိ႔၏တာ၀န္သည္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားဘက္မွရပ္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံႏုိင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ပြဲရရွိႏုိင္ရန္ ေခတ္တေခတ္ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ အာဇာနည္သူရဲေကာင္းတုိ႔စိတ္ဓါတ္ တနည္းေျပာရလွ်င္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စိတ္ဓါတ္သည္ ယခုလုိ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ရင္ကြဲတုိက္၊ ႀကိဳးတုိက္ ဘယ္လုိဘဲေခၚေခၚ တုိက္(၂)တြင္ မိမိတုိ႔ ၇၄၊ ၇၅ အေရးအခင္းက ေက်ာင္းသား (၅၀)ေလာက္ ေရာက္ေနသည္။ တဖက္ အခန္း (၃၀) မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ခြဲထားၿပီး ေရွ႕ဘက္ (၁၀)ခန္းစီ အခန္း(၂၀)မွာေတာ့ အက်ယ္ဟု ခြဲထားသည္။ သစ္သားတံခါးျဖင့္ ပိတ္ထားသည္။ က်န္အခန္း(၄၀)မွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္အခန္း (၂၀)စီ ရွိသည္။ ၄င္းကုိ အက်ဥ္းဟု ေခၚသည္။ အက်ဥ္းက နံပါတ္ (၁၁)က စၿပီး (၅၀)မွာ ဆံုးသည္။ ပံုစံဆန္႔က်င္၍တြဲဘက္ေထာင္မွ ရုိက္ႏွက္ထုေထာင္းၿပီး ပုိ႔ထားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက အက်ဥ္းဘက္ အခန္းမ်ားတြင္ရွိသည္။ အသက္ (၂၆)ႏွစ္က အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမဟုတ္ဘဲ ဘြဲ႕ရသူတဦး(ကုိေက်ာ္စုိး သခ်ၤာ၊ သကၠလအသင္းရြာ၊ ကုိးကုိးကြ်န္းျပန္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကုိဗဖူးညႊန္႔)ႏွင့္ ဦးေက်ာ္လင္း (အထက္တန္းေရွ႕ေနႀကီး အင္းစိန္) ကုိေတာ့ တခန္းစီခြဲထားသည္။ ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ဆုိၿပီး သီးျခား တခန္းစီ ခြဲထားသည္။ မိမိတုိ႔က တခန္း (၈)ေယာက္၊ (၄)ေယာက္၊ (၅)ေယာက္၊ (၇) ေယာက္စီ စသည္ျဖင့္ ထည့္ထားသည္။ အ၀တ္တထည္ကုိယ္တခုႏွင့္ လမ္းတြင္လည္း ရုိက္ႏွက္လာၾကသည့္အျပင္ တြဲဘက္အေဆာင္(၂)မွ ထြက္တုန္းကလည္း ၀ုိင္းသမၾကသျဖင့္ ကုိသက္လႈိင္(အာအုိင္တီ ၿမိဳ႔ျပ စတုတၴႏွစ္ အေမရိကန္ ကြယ္လြန္) က ေခါင္းကြဲသည္။ ေအာင္ကုိ (အထက္တန္းေက်ာင္းသား ေတာင္သာ) ေစာလွေငြ(စတုတၴႏွစ္ စိတ္ပညာ) ေခါင္းကြဲၿပီး မိမိကေတာ့ ဘယ္လက္ေမာင္းရုိး အက္သြားၿပီး ဖူးေယာင္သြားသည္။ က်န္သူမ်ားမွာ မကြဲၾကေသာ္လည္း အာလူးသီး အနည္းဆံုးႏွစ္လံုးမွ သံုးလံုးထိ ဖူးေယာင္သြားၾကၿပီး တခ်ဳိ႕မွာ မ်က္ကြင္းတဖက္ညိဳၾက ႏွစ္ဖက္ညဳိၾကသည္။ နံနိမ့္သြားၾကသည္။ တေယာက္မွ အေကာင္းပကတိ မရွိ။ လာလူး(အထက္တန္းေက်ာင္းသား မြတ္ဆလင္)ႏွင့္ ထြန္းထြန္း(စတုတၴ ရူပေဗဒ စာေရးဆရာ ေတာင္တြင္း ဦးကုိကုိႀကီးသားလတ္ နယ္စပ္ေသဆံုး)တုိ႔ကေတာ့ ေခါင္းမွာ ေသြးစေလးေတြႏွင့္ ရွိေနသည္။ မခ်ဳပ္ေပးပါ။ ေနာက္တေန႔က်မွ အပ္ခ်ည္ႏွင့္ အစိမ္းခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ေပးသည္။ ဘယ္သူမွ မညည္းၾက။ အံႀကိတ္ထားၾကသည္။

အဲဒီတုန္းက ႀကိဳးတုိက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးမႈႏွင့္ ႀကိဳးက်ေနသူ လူငယ္ေက်ာင္းသား (၃)ဦး ရွိသည္။ ကုိတင္ေမာင္ဦးက ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ ေက်ာင္းသား၊ ေစာလွ၀င္းႏွင့္ ဗေဆြေလး (တကသ မဟုတ္) တုိ႔က ျပည္ခ်စ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ ျပန္လာသူမ်ား၊ ေဖာက္ခြဲေရးအမႈဟု စြဲခ်က္တင္ၿပီး ေသဒဏ္ေပးျခင္း ခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အျခား ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ေသဒဏ္ႀကိဳးေပးခံရသည့္ အက်ဥ္းသား(၃)ဦးကုိလည္း တခန္းစီ ထားၾကသည္။ အဲဒီအခ်ိန္က ၄င္းတုိ႔က ဆန္ျဖဴႏွင့္ အသားဟင္းတခြက္ ပံုစံစားရေသးသည္။ ေန႔လည္ (၁)နာရီတြင္ ေရခ်ဳိးခြင့္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ခြင္ လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ ရေသးသည္။ မိမိတုိ႔ဘက္ မလာရဟု အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။ တပါတ္ နီးပါးၾကာေတာ့ ကုိတင္ေမာင္ဦးက ေအာက္ခံေဘာင္းဘီေလးႏွင့္ ခပ္သြက္သြက္ေလး ေျပးလာၿပီး ဘယ္သူေတြလဲ၊ ဘာျဖစ္တာလဲလုိ႔ ေမးသြားသည္။ … အေစာင့္ ၀ါဒါအလစ္မွာ ေျပး ေျပးလာျခင္း ျဖစ္သည္။ … ေစာလွ၀င္းႏွင့္ ဗေဆြေလးတုိ႔ႏွစ္ေယာက္လည္း အလစ္အလစ္ ေျပးလာတတ္ၾကသည္။

မိမိတုိ႔ထဲမွ ေမာင္အုန္းျမင့္ေလး (အလယ္တန္းေက်ာင္းသား)ဖ်ားသည္။ အရုိက္ခံရသည္႔အရွိန္ႏွင့္ စိတ္ပင္ပန္းလြန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အခန္းတြင္ (၈)ေယာက္ဘဲ ရွိသည္။ အသက္ (၁၇)ႏွစ္ေအာက္မ်ားပင္။ ထမင္းမစားႏုိင္။ အခန္းတြင္ ဂံဖလား (၂)လံုးသာ ေပးထားေသာေၾကာင့္ ေသး၊ ေခ်း လွ်ံေနသျဖင့္ အလွည့္က်၀ါဒါအား ေျပာၿပီး အျပင္ထြက္ သြန္ၾကရသည္။ သြန္ၿပီးခ်က္ခ်င္း ျပန္ပိတ္သည္။ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ဒီဒုကၡေတြကုိ ႀကိတ္မွိတ္ခံၾကသည္။ ေထာင္ပံုစံေတာ့ အကုိင္မခံႏုိင္ဟု စိတ္ထဲတင္းထားၾကသည္။ … နံနက္စာ လံုးတီးႏွင့္ ပဲမဲရည္က်ဲပံုစ။၊ ညေနစာ ရြက္စံု ဟင္းရည္က်ဲ မဲမဲႏွင့္ ပံုစံ။ ေထာင္မွ်င္ငပိတေကာ္၊ ဘဲေခ်းေရာင္။

ေထာင္တြင္းပံုစံစကုိင္ေနၿပီ။ အေဆာင္(၃)အေပၚထပ္ အခန္း (၃)တြင္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ သာမန္အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ေရာထည့္ထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အႀကိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပေသာ္လည္း အခန္းကုိအတင္း၀င္သျဖင့္ ၀ါဒါမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရုိက္ပြဲျဖစ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး ေမွာက္ကုန္သည္။ ၀ါဒါတခ်ဳိ႕လည္း ကြဲၿပဲသည္။ သူတုိ႔ကလူစုမ်ား၍ ခံလုိက္ရသည္။ ပံုစံကုိင္သည္။ ၄င္းအေၾကာင္းကုိ ကုိတင္ေမာင္ဦးဆီမွ သတင္းရသည္။ မိမိတုိ႔အားလည္း ျပင္ဆင္ထားရန္ သတိေပးသည္။ ကုိတင္ေမာင္ဦးဆီမွ သတင္းမ်ား ေန႔ျခင္းေရာက္တတ္သည္။ မိမိတုိ႔အားလည္း ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ထားရန္ ေျပာသည္။ သူလည္း မိမိတုိ႔ႏွင့္အတူ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု ေျပာသည္။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ အျပည္႔ရွိသည့္ ကုိတင္ေမာင္ဦးဆီမွ သတင္းက မိမိတုိ႔အတြက္ တန္ဖုိးႀကီးလွသည္။

ေမာင္အုန္းျမင့္ေလး ဖ်ားေနသျဖင့္ ထမင္းမစားႏုိင္ေၾကာင္းေျပာသည့္အခါ ကုိတင္ေမာင္ဦးက ထြန္းထြန္းႀကီးကုိေျပာသည္။ …. ကိစၥမရွိဘူး… ငါ ေထာင္၀ါဒါေလးကုိ စာျပၿပီး စည္းရံုးထားတယ္။ ငါ့ ပံုစံထမင္းျဖဴနဲ႕အသားဟင္းတပြဲကုိ ပုိ႔ေပးလုိက္မယ္။ တိတ္တိတ္ႀကိတ္စားကြာ … မင္း အတြက္ကေရာ … ငါ မင္းတုိ႔ပံုစံထဲကဘဲ ယူစားလုိက္မယ္။ ညီေလးေတြကုိ ဂရုစုိက္ၾကကြာ.. ဒါ ငါတုိ႔ရဲေဘာ္ေလးေတြဘဲ .. ဒီေကာင္ေလးေတြက ငယ္ေပမဲ့ ငါတုိ႔ထက္ေတာ္တယ္.. ျပတ္သားတယ္ကြ.. ။

ထြန္းထြန္းႀကီးက မိမိေဘးက သံတုိင္ကုိင္ၿပီးေျပာတဲ့အခါ အျပင္ဘက္မွာ အားကစားလုပ္ဟန္ျပၿပီး ျပန္ေျပာေနတဲ့ ကုိတင္ေမာင္ဦးရဲ႕ ရင္တြင္းကစကားေတြက မိမိႏွလံုးသားထဲမွာ စူးနစ္ေနသည္။ အေစာင့္၀ါဒါက .. ေဟ့ေကာင္တင္ေမာင္ဦး .. ျပန္လာခဲ့ေတာ့.. မင္းအခြင့္အေရး သိပ္မယူနဲ႔ကြတဲ့.. ။ အုိေက… နံနက္စာ စၿပီးပုိ႔လုိက္မယ္။ အုိး… ၾကည္ႏူး၀မ္းသာစရာေကာင္းလုိက္တဲ့ ကုိတင္ေမာင္ဦးရဲ႕စိတ္ဓါတ္က ဘယ္ေလာက္မ်ားျမင့္ျမတ္လုိက္ပါသလဲ။ ၀တၴဳထဲမွာ ဖတ္ဘူးၾကားဘူးတယ္။ ဒါကေတာ့… ကုိယ္ေတြ႕။ ပထမဦးဆံုးပါဘဲ။

မိမိတုိ႔အခန္းထဲမွာရွိတဲ့ က်န္ (၅)ေယာက္က ကုိထြန္းထြန္းႀကီးနဲ႔ ကုိတင္ေမာင္ဦးကုိ ေငးၾကည့္ေနမိတယ္။ ႀကိဳးသမားက သူ႔ရိကၡာကုိ မိမိတုိ႔ဆီ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ေတြနဲ႔ ေပးေနပါပေကာ..။ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ားအထိ စိတ္ဓါတ္က မိမိတုိ႔ႏွလံုးသားကုိ တုန္ခါသြားေစတာဘဲ။ … လာမဲ့တုိက္ပြဲေတြအတြက္လည္း မိမိတုိ႔နဲ႔အတူ တုိက္ပြဲ၀င္မည့္ ညီငယ္မ်ားအတြက္လဲ ျပင္ဆင္ၿပီးသား ျဖစ္သြားေတာ့တယ္။ ကုိတင္ေမာင္ဦး ႀကိဳးေပးမခံရခင္ ႏွစ္ပါတ္ေလာက္က မိမိတုိ႔ကုိ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါပေကာ။ သူတပါတ္တိတိ ရဲေဘာ္အုန္းျမင့္ေလး ေနေကာင္းတဲ့အထိ သူ႔ရာရွင္ကုိ ေပးခဲ့တယ္။ သူကေတာ့ ပံုစံလံုးတီးဆန္ၾကမ္းနဲ႔ ႏုိင္လြန္ဟင္းခ်ဳိ မဲျပစ္ျပစ္။ တခါတေလ တီေကာင္နဲ႔ ပုိးဟပ္၊ ပုရစ္ ေရာျပြန္းခ်က္လာတဲ့ဟင္းခ်ဳိကုိ အားပါးတရ ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ေလြးေနတာကုိ မိမိတုိ႔ ျမင္ေယာင္ေနမိၾကေသးသည္။

ကုိတင္ေမာင္ဦး …. ဆလုိင္းတင္ေမာင္ဦး.. ရဲေဘာ္တင္ေမာင္ဦး…. ခင္ဗ်ားရဲ႕ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စိတ္ဓါတ္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔မေသခင္ ေျပာခြင့္ေတြရခဲ့ရင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြကုိ ေျပာျပခ်င္တယ္ဗ်ာ…. ဟု ။

သူ႔ရဲ႕ႀကီးမားလြန္းတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသစၥာ၊ ေတာ္လွန္ေရးေမတၲာ၊ …. ေသဒဏ္က်ႀကိဳးေပးခံရနီးအထိ။ … ေနာက္ဆံုးပိတ္တုိက္ပြဲ၀င္ အသက္စြန္႔သြားဆဲအထိ ျပသြားတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔လုပ္ရပ္ေတြဟာ …. ။

က်ေနာ္တုိ႔ေမ့လုိ႔ရမလားဗ်ာ။ ေတာ္လွန္ေရးကုိစြန္႔ခြာၿပီး သြားလုိ႔ရမလားဗ်ာ။ …. က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ဘ၀ေလးေတြကုိ ငဲ့ညွာၿပီး ေတြေ၀…. ေနခ်င္လုိ႔ ရမလားဗ်ာ…။

ခင္ဗ်ားရဲ႕ ခြင့္လႊတ္တဲ့အၿပံဳးကုိ က်ေနာ္တုိ႔မျမင္ခ်င္ပါဘူး။ …. ေခါင္းညိမ့္ၿပီး လက္မေထာင္ေနတဲ့ အၿပံဳးေလးဘဲ ျမင္ရပါေစမယ္။

(၁၉၇၆၊ ဂြ်န္ ၂၆ တြင္ မဆလ စစ္အုပ္စု၏ မတရားစြပ္စြဲ ႀကိဳးေပးခံခဲ့ရေသာ ရဲေဘာ္ ဆလုိင္းတင္ေမာင္ဦးႏွင့္ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ … ၈၈ …. ၉၆ … ၂၀၀၇ မွသည္ ယေန႔အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ မ်ဳိးဆက္သစ္တာ၀န္ေက်ခဲ့ၾကေသာ ရဟန္းရွင္လူ ေက်ာင္းသားျပည္သူမ်ားအား ဦးညႊတ္လွ်က္ …)

ရဲေဘာ္ ေမာင္ေမာင္တိတ္
(မကဒတ) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္

၂၆၊ ၆၊ ၂၀၁၁

3 comments:

Steve Evergreen said...

I really fancy m16

bala said...

ကိုတိတ္ေျပာသလိုပဲ သူတို႕ ဆိုက္၀ါးနဲ႕ ဖ်က္ဆီးျပစ္ခဲ့တဲ့
စကားလံုးေတြး သေဘာထားေတြြ ထံုးတန္းဓေလ့နဲ႕ တန္ဖိုးေတြ အမ်ားျကီးပဲ

soe nyunt said...

ႏိုင္ငံေရးသမားအမည္ခံလိုက္ႏ်င့္ႏိုင္ရးသမာေကာင္းမျဖစ္ က်င့္ၾကံအာထုတ္ေနလိုင္မႈကမွသာသံထားထိုက္ေသာသူျဖစ္သည္။