Monday, September 28, 2009

၅၀၀၀ က်ပ္တန္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိုမို ၾကပ္တည္းမည္ဟုဆို

ဧရာ၀တီ၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ ၂၀၀၉

၅၀၀၀ က်ပ္တန္ေငြစကၠဴသစ္ ထုတ္ေ၀သုံးစြဲမည့္ စစ္အစုိးရ၏ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုက တုိင္းျပည္ စီးပြားေရး ယခုထက္ ပိုမို ယိုယြင္းပ်က္စီးမည့္ အရိပ္လကၡဏာ အျဖစ္ ရႈျမင္ေနၾကေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴကို သံုးစြဲမည္ဟု တရား၀င္ ေၾကညာလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေရႊေစ်းႏႈန္း ရုတ္တရက္ျမင့္တက္ကာ ျမန္မာေငြ တန္ဖိုး က်ဆင္း၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ရုတ္တရက္ တိုးျမင့္တက္လာမည္ကို လူအမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ထြက္လာမည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ရွိ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားႏွင့္ ေန႔စားပ်ံက် လုပ္သားမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရာ အမ်ားစုမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမည္၊ ေငြ အေႂကြ ပုိမို ရွားပါးလာမည္၊ စား၀တ္ေနေရး ပိုမိုက်ပ္တည္းလာမည္ စသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာမည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးၾကသည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ကုန္ပစၥည္းေစ်းမ်ား က်ဆင္းၿပီး ျမန္မာေငြ တန္ဖိုး ျပန္လည္ျမင့္တက္ တည္ၿငိမ္လာခ်ိန္တြင္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ထုတ္ေ၀ ျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္ ဟု ရန္ကုန္ရွိ စီးပြားေရးပညာရွင္ တဦးက ေျပာသည္။

“စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းမွာ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး မာလာတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ကုန္သည္ေတြၾကားမွာ ေရႊတို႔၊ ေဒၚလာတုိ႔ထက္ ျမန္မာေငြပဲ စုထား၊ ကုိင္ထားတဲ့အထိ တန္ဖိုးတက္ခဲ့တယ္။ ေရႊေစ်းေတြထုိးက်၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနလို႔ က်ပ္ေငြအေပၚ ယုံၾကည္မႈ တုိးေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာေငြတန္ဖိုးက တည္ၿငိမ္ေနတာကို ဆက္ထိန္းသင့္တယ္” ဟု ထုိစီးပြားေရးပညာရွင္က ဆိုသည္။

ဘဏ္စနစ္ႏွင့္ ခ်က္လက္မွတ္ အသုံးျပဳမႈ မတြင္က်ယ္ျခင္းေၾကာင့္ လက္ငင္း ေငြသားေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ေငြစကၠဴ အေျမာက္အျမား ကိုင္တြယ္ရျခင္းမွ သက္သာ သြားႏုိင္ ေသာ္လည္း ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ထြက္ ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းက်ဳိးထက္ ဆိုးက်ဳိးသာ မ်ားျပားေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

ယခုအေျခအေနတြင္ပင္ အေႂကြရွားပါးမႈျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီး ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ထြက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ပုိမိုအခက္ႀကံဳႏုိင္သည္ဟုလည္း စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

“အခုေတာင္ ၅၀ တန္၊ ၁၀၀ တန္၊ ၂၀၀ တန္ေတြ ရွားေနတာ ၅၀၀၀ တန္ထြက္လာ ရင္ ၅၀၀ နဲ႔ ၁၀၀၀ တန္ ထပ္ရွားသြားမယ္။ အေႂကြရွားပါးမႈေၾကာင့္ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္း တက္မယ္။ ဥပမာ - ၂၅၀ တန္ ပစၥည္းတခုကို အေႂကြရွားလို႔ ၃၀၀ န႔ဲ တင္ေရာင္းတယ္။ ၄၀၀ တန္ကိုလည္း အေႂကြရွားလို႔ ၅၀၀ တင္ေရာင္းတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ေနာက္ဆုံး ကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႕ အနိမ့္ဆုံးတန္ဖိုးက ၅၀၀ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ၅၀ တန္၊ ၁၀၀ တန္၊ ၂၀၀ တန္ ပစၥည္းေတြ လုံး၀ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္” ဟု ဒဂုံတကၠသိုလ္၊ ေဘာဂေဗဒဌာနမွ ဆရာတဦးက ဆိုသည္။

၅၀၀၀ က်ပ္တန္မ်ား ထုတ္ေဝရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ စစ္အစုိးရအေနႏွင့္ အသုံးစရိတ္ လိုေငြျပမႈကို ေျဖရွင္းလိုျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

“ေနျပည္ေတာ္ေဆာက္တယ္။ အစုိးရ ၀န္္ထမ္းေတြကိုလည္း လစာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တုိးေပးတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ အသုံးစရိတ္ကလည္း တေန႔တျခားပိုမ်ားလာတယ္။ အရာရွိက စၿပီး စစ္သားအဆုံး တပ္မေတာ္ သားေတြကို တုိင္းျပည္က ရွာေကၽြးေနရတယ္။ အစိုးရမွာ ခုလို ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေတြ ျပေနလြန္းလို႔ ၅၀၀၀ တန္္ထုတ္ရတာဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ စီးပြားေရးပညာရွင္တဦးက ေျပာသည္။

၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ထြက္ရွိလာျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ႀကဳံေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ဘဲ တျဖည္းျဖည္း ေျခာက္လမွ တႏွစ္အၾကား ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ျပႆနာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရမည္မွာ ေသခ်ာသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

“၅၀၀၀ တန္ထုတ္မယ္လို႔ ေၾကညာၿပီး ေရႊေစ်း၊ ေဒၚလာေစ်းေတြ တက္သြားတာက လန္႔လို႔ တက္သြားတာ။ တကယ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြလို႔ မဟုတ္ေသးဘူး။ တကယ္က ၅၀၀၀ တန္ထြက္ၿပီး ေျခာက္လနဲ႔ တႏွစ္အတြင္း
က်မွ ျဖစ္မွာ။ ေနာက္ဆုံး ေစ်းကြက္မွာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေစ်းတက္မယ္။ ဒါက သီအုိရီအရ ေသခ်ာေပါက္ ေျပာႏုိင္တာပါ” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရး သုေတသီတဦးက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးပညာရွင္ အမ်ားစုမွာ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ထြက္ရွိမည့္အေပၚ ဆိုးက်ဳိးသာ မ်ားသည္ဟု ေထာက္ျပေနခ်ိန္တြင္ သာမန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္လည္း ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ ထြက္ေပၚလာမည့္ အေရးကို စိုးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။

၅၀၀၀ က်ပ္တန္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာေငြအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်လာၿပီး ေငြအစား ခုိင္မာမႈရွိေသာ အရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲ စုေဆာင္းရန္ စဥ္းစားေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

“လုပ္ငန္းရွင္က သူပုိင္ဆိုင္မႈေလ်ာ့သြားမွာ ေၾကာက္တယ္။ ဒီေတာ့ က်ပ္ေငြအစား ခိုင္မာတဲ့ ပုိင္ဆုိင္မႈကို ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္။ ေရႊ၊ ေဒၚလာ၊ အိမ္၊ ၿခံေျမ၊ တုိက္တာ အေဆာက္အအုံေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္လာ လိမ့္မယ္” ဟု ရန္ကုန္ စီးပြားေရးသမားတဦးက ေျပာသည္။

၅၀၀၀ က်ပ္တန္ထြက္ရွိလာျခင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ အာဏာတည္ၿမဲေရး ယၾတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟု သုံးသပ္သူမ်ား ရွိေနသည္။

“ဦးေန၀င္း လက္ထက္ကလည္း ၉ ဂဏန္း ယၾတာသေဘာနဲ႔ ၄၅ က်ပ္တန္၊ ၉၀ တန္ ထုတ္တယ္။ ခုလည္း ငါးေထာင္တန္ ထုတ္တယ္ဆိုတာက ငါေထာင္တယ္၊ ငါမလဲဘူး ဆိုတဲ့ အတိတ္နမိတ္တေဘာင္နဲ႔ ထုတ္တာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံ တဦးက ဆိုသည္။

စစ္အစုိးရ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ျခေသၤ့ပုံကိုသာ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းရုိက္ႏွိပ္ခဲ့ရာမွ အသစ္ ထြက္ရွိမည့္ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္တြင္ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ပုံ ေျပာင္းလဲ ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းမွာ ယၾတာသေဘာျဖစ္သည္ဟု
ေဗဒင္ဆရာတဦးက ေျပာသည္။

“တုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူေတြ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားလာရင္ ဆင္ျဖဴေတာ္ေပၚတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဆင္ျဖဴေတာ္ ကို တျခားတုိင္းျပည္ေတြက ဆက္သရတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊလည္း ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးတဲ့ မင္းတပါး အျဖစ္ ယၾတာေခ်တဲ့အေနနဲ႔ ဆင္ျဖဴေတာ္ပုံကို တမင္ ေငြစကၠဴမွာရုိက္တာ။ ေဗဒင္သေဘာေတြ၊ ဓာတ္ဆင္ ဓာတ္ရုိက္သေဘာ ေတြအမ်ားႀကီး ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေငြစကၠဴ ရုိက္ႏွိပ္ရာ၌ ေငြစကၠဴထုတ္လုပ္မည့္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအလိုက္ အထင္ကရ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ လြတ္လပ္ေရး သူရဲေကာင္းမ်ား၊ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကား အသိအမွတ္ျပဳ ခံရေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေနရာ မ်ား၏ပံုျဖင့္ ရုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေလ့ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ တိရစၦာန္ရုပ္ပုံမ်ားကို ေငြစကၠဴတြင္ ရုိက္ႏွိပ္အသုံးျပဳသည့္ႏုိင္ငံ ရွားပါး လွသည္ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ပင္လယ္ကူး သေဘၤာသားမ်ား အသင္း၀င္တဦးက ရွင္းျပသည္။

“က်ေနာ္ ကမၻာပတ္လာတာ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ ေငြစကၠဴေပၚ တိရစၧာန္ပုံ ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး သုံးတာ မေတြ႕ဖူးေသးဘူး။ သူတို႔ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အေက်ာ္အေမာ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ပုံေတြကိုပဲ ေငြစကၠဴေပၚမွာ အျမတ္တႏုိး ရိုက္ႏွိပ္ ၾကတာ။ ေငြစကၠဴ ျမင္တာနဲ႔ သူတို႔ တုိင္းျပည္အေၾကာင္းကို စိတ္၀င္စားမိတယ္” ဟု သေဘၤာ ကပၸတိန္ တဦးက ေျပာသည္။

ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ တိရစၧာန္ပုံမ်ားရုိက္ႏွိပ္သုံးစြဲျခင္းသည္ ေငြေၾကးအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္း ေစႏုိင္သည္ဟုလည္း ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ပါေမာကၡ တဦးက ရွင္းျပသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံပါတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကုိ လူေတြ တန္ဖိုးထားသိမ္းၾကတယ္။ ပုိက္ဆံေပၚမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံ ျမင္လုိက္ကတည္းက ပိုက္ဆံအေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိတယ္။ ပုိက္ဆံကို လူေတြ တန္ဖိုး ထားဖို႔ဆိုရင္ ပိုက္ဆံ မွာလည္း လူေတြ တန္ဖိုး ထားႏုိင္ေလာက္တဲ့ အရာေတြ၊ ပုံ သဏၭာန္ေတြရွိရမယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

0 comments: