Tuesday, August 11, 2009

စစ္ေခြးေတြမတရားစီရင္ေနပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဓိကပုဂၢိဳလ္

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္

ျပည္သူ႔ေမတၱာခံယူထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို

ယေန႔(၁၁-၀၈-၀၉)ရက္ေန႔တြင္

စစ္အာဏာရွင္တစ္စုကမတရားအမူစီရင္ခ်က္ကိုခ်မွတ္လိုက္ပါပီ။

အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ပီး

စစ္အာဏာရွင္အမိန္႔အရထိုျပစ္ဒဏ္ကို

ပထမ ၁ႏွစ္ခြဲကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၁ႏွစ္ခြဲသတ္မွတ္ေၾကာင္း

ထိုတစ္ႏွစ္ခြဲကိုေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ပါကက်န္ရွိေသာတစ္ႏွစ္ခြဲကို

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

မတရားအမူစီရင္ပါသည္။
ေၾကျငာခ်က္အသံဖိုင္

0 comments: