Friday, April 25, 2008

ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးေရး မပ်က္မကြက္မဲေပးၾကရန္ အန္အယ္လ္ဒီ တိုက္တြန္း

NEJ/ ၂၅ ဧၿပီ ၂၀၀၈

ေမလတြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြဲသည္ လြတ္လပ္မႈနွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) က ဧၿပီ (၂၄) တြင္ အထူးေၾကညာခ်က္ ၇/၀၄/၀၈ ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ အဓိက ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳရာတြင္ လြယ္ကူစြာ အတည္ျပဳႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားၿပီး ျပင္ဆင္ရာတြင္မူ ခက္ခဲေအာင္ ေရးဆြဲထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၏ ကူးေျပာင္း ေရးကာလ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ “ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ အားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ မဲေပးသည့္ ဆႏၵမဲ၏ မဲမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသည္......” ဟု ေရးသားထားခ်က္သည္ မူၾကမ္းကို လြယ္ကူစြာ အတည္ျပဳႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္သည္ ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ေလးပုံတပုံေက်ာ္ မဲျဖင့္ လြယ္လင့္တကူ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီက ေဖာ္ျပထားသည္။


ထို႔အျပင္ ယင္းမူၾကမ္း၏ အခန္းအခ်ဳိ႕ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ခြင့္ကုိမူ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး၏ (၇၅) ရာႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ အားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္” ဟူသည့္ အခ်က္သည္ လြယ္ကူစြာ ျပင္ဆင္၍ မရရန္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီက ေထာက္ျပထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပင္ဆင္ခြင့္ကုိမူ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ အားလုံး၏ ႏွစ္ပုံတပုံေက်ာ္ မဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ခက္ခဲေအာင္ ေရးဆြဲထားသည္ဟု အန္အယ္လ္ဒီက တင္ျပသည္။

ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ ဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒတုိ႔မွာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မမီေၾကာင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္း ႏွင့္ စာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စုေပါင္းစာရင္းခ်ဳပ္ခ်ိန္၌ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရိွသူ ျပည္သူ လူထု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ မရိွသည့္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဘဲ မမွန္မကန္လုပ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရရိွေစေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အန္အယ္လ္ဒီ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔၀င္တဦးျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းညြန္႔က “မဲေပးၿပီးတဲ့အခါက် မဲ႐ုံမႉးတို႔ မဲ႐ုံအဖြဲ႔႕၀င္တို႔က လက္မွတ္ထိုးသလို တဘက္မွာ လည္း သက္ေသဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း သက္ေသ (၅) ေယာက္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ သတ္မွတ္ေပး ထားတာရိွတယ္။ အဲဒီ သက္ေသ (၅) ေယာက္က ရပ္ကြက္က ေလးစားၿပီးေတာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားက သက္ေသအျဖစ္ ပါမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမဲေတြက ျပည္သူေတြ ဆႏၵျပဳတဲ့ အတိုင္း ျဖစ္လာမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီမဲေတြက သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ကို ပို႔တဲ့အခါ၊ တိုင္းနယ္ျပည္ နယ္ပို႔တဲ့အခါ ေကာ္မရွင္ႀကီးကို ပို႔တဲ့အခါက်ေတာ့ မဲေရတြက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သက္ေသမပါ ေတာ့ဘူး။ သက္ေသမပါတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ေထာက္ျပထားသလို မဲကို ေရတြက္စာရင္းေပါင္း တဲ့အခါမွာ ျပည္သူလူထုက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္မရဘူး။ အဲဒီမရတာကိုက မမွန္မကန္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ အေလးအနက္ ေထာက္ျပထားတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ေၾကညာခ်က္တြင္ အခ်က္ေပါင္း (၉) ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပဲြ က်င္းပေရး ေကာ္ မရွင္မွာ လြတ္လပ္မႈမရွိဘဲ နအဖ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈေအာက္တြင္သာ ရိွေနေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို မဲေပးၾကမည့္ ျပည္သူအမ်ားသိေအာင္ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ျပျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား ထံမွ ေထာက္ခံမဲရရိွရန္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲ ရယူေနေၾကာင္း၊ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ သိရိွရမည့္ စာရြက္ စာ တမ္းမ်ား လိုက္လံေ၀ငွေနသည့္ အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား စစ္ေဆးေမးျမန္္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း စသည္တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဆႏၵခံယူပဲြသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ဆႏၵမဲေပးသည့္စနစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္္ ျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ စိုးရိမ္ျခင္းကင္းစြာျဖင့္ ဒီမုိကေရစီရရွိေရးအတြက္ မဲ႐ုံသုိ႔ သြားၾကၿပီး ကုိယ့္ ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးရန္ ၾကက္ေျခခတ္ (X) ၍ မပ်က္မကြက္ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးၾကရန္ အန္အယ္လ္ဒီက ထပ္မံတိုက္တြန္းထားသည္။

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးၾကရန္ အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ စည္း႐ုံး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား အၾကား တျပည္လုံး အတိုင္းအတာအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေၾကာင္း အန္ အယ္လ္ဒီ ေျပာခြင့္ရသူတဦးျဖစ္သည့္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။

၎က “တိုင္းနယ္ျပည္နယ္ အကုန္လုံးကို အႏွံ႔အျပား ေရာက္တယ္။ ေနာက္တခုက အန္အယ္လ္ဒီ တင္မကဘူး အန္အယ္လ္ဒီ မဟုတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း သူတို႔အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာရိွတယ္။ ျပည္မဘက္မွာေတာ့ ျပည္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက က်ေနာ္တို႔ ရွင္းျပတာေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေတာင္ နားလည္ၿပီးသား ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဘာ လုပ္ရမလဲဆိုတဲ့အေျဖကို ထုတ္ၿပီးသားျဖစ္ေနတာ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျဖ ထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လို အမွားအယြင္းရိွမလဲ ဆိုတာေတာ့ စိုးရိမ္တာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ေျပာသည္။

0 comments: