Friday, April 25, 2008

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ဗိုက္ေဖာင္းေနခ်ိန္ အစိုးရေငြျပတ္ေန

မဇၩိမသတင္းဌာန၊ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ ၂၀၀၈

ခ်င္းမိုင္။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား လာဘ္ေငြမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပြေပါက္မ်ားမွ ဝင္ေငြ ေကာင္းေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရမွာ ေႂကြးၿမီ အၾကပ္အတည္းႏွင့္ ၾကံဳေနရသည္။

ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြါးကို အစိုးရ၏ အက်ဳိးစီးပြားထက္ ထိပ္တန္း တင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ အၾကားအျမင္ မ်ားသူမ်ားက တညီတညာတည္း ေျပာေနၾကသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစီးပြါးေရး အေျခအေနမွာ ေႂကြးၿမီမ်ား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရွိေတာ့ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္လည္း ေငြမရွိ၍ ရပ္နားထားရသည္။

“အစိုးရက ေဒဝါလီ ခံရေတာ့မယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကေတာ့ ေငြေတြ အျပည့္နဲ႔ဘဲ” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခု၏ ႏိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္းတဦးက အေျခအေနကို ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

သူ၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ အစုိးရသည္ ယင္း၏ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္ကို အစဥ္အလာ ျဖစ္သည့္ မတ္လကုန္မွ ယခုအခါ ဇြန္လကုန္အထိ တရားမဝင္ ေရွ႔တိုး သတ္မွတ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ေႂကြးၿမီမ်ား ရွင္းလင္းရန္ ကိစၥကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပန္းခ်က္ ျဖစ္ပံုရသည္။ ခါတိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ရရန္ ရွိသည့္ေငြမ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုန္မီ ရရွိေရးအတြက္ ႀကဳိတင္ တင္ျပရန္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ႏိႈးေဆာ္စာမ်ား ပို႔ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ဤသို႔ ပို႔ျခင္းမရွိဟုလည္း သိရသည္။

အစိုးရထံမွ မိမိတို႔ရရန္ရွိသည့္ ဘီလ္မ်ားေငြရရန္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တာယာမ်ား အမ်ားဆံုး တင္သြင္းေနသည့္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္တဦးသည္ အစိုးရထံမွ ရရန္ေငြေၾကး ေဒၚလာသန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီႀကီး တခုကလည္း သူတို႔ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူပိုင္က႑ ပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ ယခုအထိ ေငြေနာက္ထပ္ မရေသးဟု ဆိုသည္။ ထုိပေရာဂ်က္မ်ားမွာ တကၠသိုလ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတဝွမ္း တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖၚလ်က္ရွိသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရ၏ ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းကို သိသာစြာ ျမင္ႏိုင္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ မႏၱေလး ကားလမ္းေဖါက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္ခင္ ဘ႑ာေရးရရန္ ပိုင္ခြင့္မ်ားကို စုေဆာင္းထားရန္ အစိုးရက လိုအပ္ေနျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနပံုရေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးဝင္းမင္းက ေျပာသည္။

ဤအဆံုးမသတ္ရေသးေသာ လမ္းေဖါက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္လာမည့္ အစိုးရ၏ ေခါင္းေပၚသို႔ ေရာက္လာမည္ဟု ယူဆရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ထုတ္လုပ္ေရး ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ အစုိးရက အသံုးစရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္းကို ၾကည့္ၿပီး ဤျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေယဘူယ် လမ္းေၾကာင္းကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ စာနယ္ဇင္းသမား တဦးကလည္း သေဘာတူသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ အစိုးရပိုင္ ပစၥည္းအားလံုးကို မၾကာမီ ပုဂၢလိကသို႔ ေရာင္းထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပံုရသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ စီးပြားေရး ဤသို႔ ခၽြတ္ျခံဳက်ေနေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ေငြတိုက္ႀကီးမ်ားမွာမူ ဓနဥစၥာမ်ား ဆက္လက္ တိုးပြါးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အစိုးရက ေဒဝါလီခံရရန္ ပိုမို နီးကပ္လာေနခ်ိန္တြင္ စစ္အစိုးရ ဘ႑ာေရး အက်ဳိးစီးပြါးမ်ား၏ အဓိက ေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြါးေရး ဦးပိုင္လီမိတက္ (UMEHL) မွာမူ ဝင္ေငြမ်ား ဆက္လက္ တုိးပြါးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤဦးပိုင္၏ ဝင္ေငြမ်ား အစိုးရ အသံုးစရိတ္ထဲ ေရာက္ရွိသြားေရးမွာမူ အလားအလာ အလြန္နည္းပါးသည္။

ဦးပိုင္၏ ေငြရွာပံုမွာ မထူးျခားဟု မဆုိႏိုင္။ တုိယိုတာ လင္ခရူဆာ ကားသစ္တစီး အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ရံုႏွင့္ ဦးပိုင္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈ဝဝဝဝ ခန္႔ ရႏိုင္သည္။

0 comments: