Friday, April 25, 2008

ျမန္မာသံ႐ုံး ၀န္ထမ္းအမ်ားစု ကန္႔ကြက္မဲေပး ျပန္ေခၚလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ ေတာင္းမည္

NEJ/ ၂၄ ဧၿပီ ၂၀၀၈

ႏုိင္ငံျခားျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သံ႐ုံးအရပ္သား ၀န္ထမ္းအေတာ္ မ်ားမ်ားက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း (၂၀၀၈) အတြက္ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးၾကသည္ဟု အမည္ မေဖာ္လုိသည့္ သံ႐ုံး၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး အရပ္သား၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္မဲေပးသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ျပန္ေခၚလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ေတာင္းမည့္ အလားအလာရွိသည္ ဟုပါ ဥပေရာပအေျခစုိက္ ျမန္မာသံ႐ုံးႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသုိင္းအ၀န္းက ေျပာသည္။ အထူးသျဖင့္ ရာထူးငယ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားျမန္မာသံ႐ုံး အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားက ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္ၾကသည္ဟု ေျပာသည္။


ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား ျပည္ပရိွ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ား၌ မဲေပးရာတြင္ ဧၿပီ (၂၃) မွ (၂၅) ရက္
အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္သည့္ သံ႐ုံးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားက ဧၿပီ (၂၇) အထိ မဲေပးႏုိင္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။ မဲေပးရာတြင္ ျမန္မာသံ
အမတ္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ခံမဲရေရး စည္း႐ုံးရန္အတြက္ပါ ႏုိင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီးဌာနက လွ်ိဳ႕၀ွက္ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု စုံစမ္းသိရသည္။

ဥေရာပႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ား၌ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား၏ (၈၀) ရာႏႈန္းေက်ာ္ က ကန္႔ကြက္မဲေပးသည္ဟု အမည္မေဖာ္လုိသည့္ သံ႐ုံးသတင္းရပ္ကြက္တခုက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံျဖစ္ စကၠဴပါးပါးေပၚတြင္ အမွားအမွန္ ျခစ္ခုိင္းသည့္အတြက္ ေထာက္ခံမဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ကုိ ျမင္ေနရသည္။ သို႔ေသာ္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားက မဲေရတြက္ခြင့္မရွိဘဲ ေနျပည္ေတာ္ တုိက္႐ုိုက္ ပို႔ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေနာက္ဆုံး မည္သို႔ အေျဖထြက္မည္ကုိ မသိႏုိင္ပါဟု အဆုိပါ သတင္း ရပ္ကြက္က ေျပာသည္။

သံ႐ုံး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ ေတာ္ေျပာင္းေရႊ႕ရၿပီးေနာက္ပုိင္း စစ္အစိုးရအေပၚ နာၾကည္းစိတ္ ပုိမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။ စစ္တပ္က ခန္႔ထားသည့္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ား အဂတိလုိက္စားသည္ကုိ ျမင္သိေနသည့္အတြက္ သံ႐ုံး
၀န္ထမ္းမ်ား ပုိ၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ရသည္ဟုပါ ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ရသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းမ်ား ေသာက္ေရမသန္႔၍ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့ေနခ်ိန္တြင္ ထိပ္ပုိင္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေသာက္ေရသန္႔ျဖင့္ ေရခ်ိဳး သည္ကုိ သိရသျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားၾကား ပုိ၍ မေက်နပ္မႈမ်ားလာသည္ဟု ေနျပည္ေတာ္မွ အရာရွိ တဦးက ေျပာသည္။ ။

0 comments: