Wednesday, September 26, 2007

"ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားေသြးေျမက် ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ျပီ။
လူထုႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားပူးေပါင္း၍ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအား
ကာကြယ္ၾက။"

0 comments: