Thursday, December 25, 2008

စစ္အစုိးရက ဘိန္းစိုက္ခိုင္းေနဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က ေျပာဆို

မဇၩိမ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ၂၀၀၈

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ျမန္မာစစ္တပ္က ေဒသခံ ေက်းရြာသားမ်ားကို အခြန္အေကာက္ ရရွိရန္အတြက္ ဘိန္း အတင္းအက်ပ္ စိုက္ပ်ဳိးခိုင္းေနသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႔ပိုင္းတို႔တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ မ်ားျပားလာေနသည္ဟု ထိုေဒသတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုတစုက ေျပာသည္။

ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ စိုက္ပ်ဳိးခိုင္းေနသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အဆိုပါ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းတြင္ တိုက္႐ိုက္ ပါဝင္ပတ္သက္ လာေနေၾကာင္းျဖင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (LDF) ဥကၠ႒ အိုက္လံုခမ္းမြယ္ (Ailong Khammwe) က ေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ပါဝင္ပတ္သက္ၿပီး အားေပးအားေျမႇာက္ လုပ္ေန၍ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ား ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမွာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႔ပိုင္း မိုင္းတံု မိုင္းဆတ္ေဒသအတြင္း တိုးပြားလာေနသည္ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ခမ္းမြယ္က မဇၩိမကို ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာစစ္တပ္က ေဒသခံလူထုကို ဘိန္း အတင္းအက်ပ္ စိုက္ခိုင္းေနၿပီး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ရာမွာလည္း အကူအညီေပးေနတယ္” ဟု ခမ္းမြယ္က ေျပာသည္။

ေဒသခံလူထု ဤသို႔ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္းလုပ္ငန္းမွ အခြန္အေကာက္မ်ား ေကာက္ယူေနျခင္းျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အျမတ္အစြန္းမ်ား ရရွိေနသည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ဤသို႔ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈႏွင့္ ေဒသခံ ေက်းရြာသားမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးခိုင္းေနသည့္ သတင္းကို သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္ မရယူႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ထိုင္းအေျခစိုက္ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းေအဂ်င္စီ (S.H.A.N) မွ အယ္ဒီတာ ဦးခြန္ဆိုင္းဂ်ဳိင္ယန္ (Khuensai Jaiyen) ကမူ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႔ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ တစတစ တိုးလာခဲ့ရာ ယခုႏွစ္ ၂ဝဝ၈ သည္ အမ်ားဆံုးႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ ဝ ႏွင့္ ကိုးကန္႔ အထူးေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ေလ်ာ့က်သြားၿပီးေနာက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ လုပ္ငန္းသည္ ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနကို အေသးစိတ္ ေလ့လာေရးသား တင္ျပေနေသာ ဦးခြန္ဆိုင္းက ေျပာသည္။

ဝျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရ းတပ္မေတာ္ (UWSA) က ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း ဤလုပ္ငန္းသည္ ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္ဟု ဦးခြန္ဆိုင္းက ေျပာသည္။

“စီးပြားေရး မေျပလည္တာရယ္၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ဝင္ေငြရဖို႔ ခက္တာရယ္တို႔ေၾကာင့္ ဘိန္းမစိုက္ခ်င္ဘဲ စိုက္ရတယ္လို႔ ေဒသခံလူထုက ေျပာပါတယ္” ဟု ဦးခြန္ဆိုင္းက ေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္တပ္ အပါအဝင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက အတင္းအက်ပ္ အခြန္အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံသည့္အတြက္ အေျခအေနမွာ ပို၍ဆိုးသြားရသည္ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ မုိင္းဆတ္ၿမ့ဳိနယ္ရွိ ေဒသခံ ေက်းရြာသားတဦးကမူ LDF ၏ ေျပာဆိုခ်က္အတိုင္း မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာစစ္တပ္က ေက်းရြာသားမ်ားကို ဘိန္း အတင္းအက်ပ္ စိုက္ပ်ဳိးခိုင္းသည္ ဆိုသည္ကို သူ မသိေၾကာင္း မဇၩိမကို ေျပာၾကားသြားၿပီး၊ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ သိသာစြာ တိုးလာသည္ဆိုျခင္းကိုမူ ဝန္ခံ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“အာဏာပိုင္ေတြက အတင္းအက်ပ္ စိုက္ခိုင္းတယ္ဆိုတာေတာ့ က်ေနာ္မသိဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးတာကို တားျမစ္တာ၊ ကန္႔သတ္တာေတြ လုပ္တာလည္း က်ေနာ္ မသိဘူး၊ မၾကားဖူးဘူး။ ဒီေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြက လူထုကို စိုက္ခြင့္ေပးထားတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္တာေပါ့” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ အဆိုပါ ေက်းရြာသားက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈလုပ္ငန္း အၾကီးအက်ယ္ တိုးမ်ားလာသည္ကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားကို အတင္းအက်ပ္ စိုက္ပ်ဳိးခိုင္းေနသည္ ဆိုျခင္းကိုမူ မိမိ မသိေၾကာင္း ျငင္းဆိုေျပာၾကားသြားသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသျဖင့္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားကို ဘိန္းစိုက္ရန္ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစရန္ မလိုေၾကာင္းျဖင့္ အဆိုပါ ေက်းရြာသားက ေျပာသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ခမ္းမြယ္ကမူ သူ႔ေျပာဆုိခ်က္ကို မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားသူ မည္သူမဆိုကို မိုင္းတံု၊ မိုင္းဆတ္ရွိ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ေပးေတြ႔ၿပီး ကိုယ္တိုင္ၾကည့္ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လားဟူတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဤသို႔ ဘိန္း အတင္းအက်ပ္ စိုက္ခိုင္းေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ဒီကိစၥေတြကို ကိုယ့္မ်က္ေစ့နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ လားဟူ LDF အဖြဲ႔အေနနဲ႔ ‘နအဖ’ ရဲ့ ဘိန္းခင္းေတြရွိတဲ့ မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းတံုနယ္ေျမကို ေခၚသြားၿပီးျပဖို႔ အဆင္သင့္ ရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ တရားဝင္ အမည္ျဖစ္ေသာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ’ (SPDC) ဟူေသာ အမည္ကို ရည္ၫႊန္း၍ ခမ္းမြယ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

(ေဆာ္လမြန္ သတင္းေပးပို႔၍ မံုပီးေရးသားသည္)

0 comments: