Saturday, December 13, 2008

အုိဘားမားလုပ္ႀကံခံရမည့္ကိန္းအပါအ၀င္ ၂၀၀၉ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ေဟာကိန္းမ်ားထြက္

NEJ/ ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈

၂၀၀၉ ႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အလားအလာမ်ားကုိ ကမၻာ့ဘဏ္ ကုလသမဂၢစသည့္ အဖြဲ႕မ်ားက ခန္႔မွန္း ထုတ္ျပန္ေနခ်ိန္တြင္ ကမၻာတလႊားရွိ ေဗဒင္နကၡတ္ဆရာမ်ားကလည္း ၂၀၀၉ အတြက္ ေဟာကိန္း ထုတ္ၾကရာ အေမရိကန္ သမၼတသစ္ အုိဘားမား အလုပ္ႀကံခံရႏုိင္သည္ဆုိ္သည့္အခ်က္ကုိ ေဟာကိန္း အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္ကူးတုိင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ ႏွစ္သစ္ကူး ေဟာကိန္းမ်ားအားလုံး မွန္ေလ့မရွိေသာ္လည္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔ေဟာကိန္းအခ်ဳိ႕မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။


အေမရိကန္သမၼတသစ္ ဘားရက္အုိဘားမား အလုပ္ႀကံခံရမည့္ကိစၥ မေသခ်ာေသာ္လည္း ကမာၻ႔စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမွာ (၂.၅) ရာႏႈန္းမွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြသ္ (၁) ရာႏႈန္းထိ ထုိးဆင္းသြားမည္ဟု ကုလသမဂၢႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စီးပြားေရး အလားအလာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း တုိးတက္သည့္ႏုိင္ငံမ်ား စီးပြားကပ္ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ႀကံဳဖုိ႔မွန္းထားေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာမူ ၂၀၀၂-၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရွိခဲ့သည့္ စီးပြားတုိးတက္မႈႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ပါးေရး တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ သိသိသာသာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ လကၡဏာရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရးအတန္အသင့္ေကာင္းခဲ့သည့္ LDC ေခၚ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံမ်ားအေျခအေနမွာ လည္း ႐ုတ္တရက္ ယုိယြင္းလာေနသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔ျပည္သူမ်ား၏ တဦးခ်င္း၀င္ေငြ က်ဆင္းမည္ဟု ကုလသမဂၢက မွန္းထားသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္ကထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ခန္႔မွန္းခ်က္တြင္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမွာ ဆုိးရြားလာသည္ဟု ေထာက္ျပထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ ေႏွာင္းပုိင္းမွစၿပီး ေငြေၾကးစီးပြားကပ္ႀကီးဆုိက္ေနသည့္အတြက္ တင္းက်ပ္သည့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

0 comments: