Friday, November 28, 2008

ကူ၀ိတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ ျမန္မာသံ႐ုံးဖြင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္း

NEJ/ ၂၈ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၀၈

ကူ၀ိတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားဖြင့္ႏုိင္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး အဆုိပါ ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မၾကာခင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိတဦးကုိ အဆုိပါႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေစလႊတ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သံတမန္သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံလာၿပီး မၾကာခင္ ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ သံ႐ုံးဖြင့္ရန္ စစ္အစိုးရဘက္က စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါခရီစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘ႑ာေရးက႑၊ ဆက္သြယ္ေရး က႑၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အစားအစာက႑မ်ားတြင္ ကူ၀ိတ္ႏုိင္ငံမွ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ကုိင္လုိေၾကာင္း ကူ၀ိတ္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရဆက္ဆံေရးမွာ အထူးလွ်ဳိ႕၀ွက္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစၿပီး သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။

0 comments: