Wednesday, November 26, 2008

ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေဒသအတြက္ ကုလသမဂၢ အစီအစဥ္သစ္ စတင္မည္

ဧရာ၀တီ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၀၈

ဧရာ၀တီတိုင္း ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚရွိ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ Food for work အစီ အစဥ္ကို ၎တို႔ အေနႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း စတင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) က ေျပာသည္။

ဆိုင္ကလုန္း နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ၿပီး ၆ လေက်ာ္ၾကာအထိ အကူအညီမ်ား လိုေနဆဲ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚမွ ေရလုပ္သားတခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ)

“အခု အစီအစဥ္ကို မုန္တိုင္းဒဏ္ ပုိခံခဲ့ရတဲ့ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေတာင္ပိုင္း ေဒသေတြမွာ ပုိမို လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု WFP ေဒသဆိုင္ရာ ဒါရိုက္တာ ခရစၥ ေကရီက ေျပာသည္။

Food for work (FFW) အစီအစဥ္ အေနႏွင့္ ပ်က္စီး ယုိယြင္း ေနေသာ လမ္းမ်ားႏွင့္ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ ေရႏုတ္ ေျမာင္းမ်ား၊ တာတမံမ်ား ျပဳျပင္ တူးေဖာ္ေရး၊ ေသာက္သုံး ေရသန္႔ ရရွိေရး တို႔ကို အဓိကထား ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေရႏုတ္ေျမာင္း စနစ္မ်ား၊ ဆည္ေျမာင္း စနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ သစ္ပင္ သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးရန္၊ မသန္႔ရွင္းေသာ ကုန္းေျမမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ တို႔လည္း ပါ၀င္သည္ဟု ခရစၥ ေကရီက ဆုိသည္။

FFW အစီအစဥ္တြင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဌာနမ်ား၊ စားေရရိကၡာ ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ယခုအစီအစဥ္ကို ဒုကၡသည္ မိသားစုအခ်ိဳးအစားအလိုက္ စီစဥ္ထားရာ လူဦးေရ ၄၀၀၀၀ ခန္႔ အတြက္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ အမိန္႔ျဖင့္ ကြ်န္းသာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၂၇ ႐ြာမွ ႐ြာသားမ်ားကို ႐ြာ ၁၁ ႐ြာ တြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕စုစည္းေနထိုင္ခိုင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ဘုိကေလး ေဒသခံ မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ယင္း ႐ြာ ၁၁ ႐ြာ ၌ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ရမည့္႐ြာသားမ်ားတြင္ အာမခံ ၊ ဒညင္းျဖဴ ၊ မုန္တိုင္းႀကီးႏွင့္ မုန္တိုင္းေလး ႐ြာမ်ားမွ ႐ြာသားမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနအိမ္အေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ႐ြာသား မ်ားမွာ အထက္ပါအမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ စိတ္မခ်မ္းေျမ့မႈမ်ားျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕မွာ ၎တို႔၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ခံ၍ လုပ္ကိုင္ထားၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံ ႐ြာသား တဦးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ စရိတ္မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ ေထာက္ပ့ံကူညီေပးေနေသာ ေဒသခံ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ထိုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခိုင္း ေနျခင္း ကို စိတ္ပ်က္ ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္း မုန္တိုင္း ဒဏ္သင့္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ႐ြာတခ်ိဳ႕သည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ မွာ ယခင္အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ ယခုအခ်ိန္အထိ အကူအညီလိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရ ေသာေၾကာင့္ FFW အစီအစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု WFP က ေျပာသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးဆုိင္ရာ အကူအညီ မ်ား ေစာေစာပိုင္းကပင္ ပိုမုိလိုအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာဆုိသည္။

တျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕တဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ယူေကႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Save the Children အဖြဲ႕ကလည္း ဆိုင္ကလုန္းဒုကၡသည္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အကူအညီမ်ားလိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာ ေသာက္သုံးေရသန္႔ လိုအပ္ခ်က္ျပႆနာသည္ ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်ွက္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာတခ်ိဳ႕မွ ႐ြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔ ေက်းရြာတြင္ ေသာက္သုံးေရ အခက္အခဲ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ တျခားေသာ ႐ြာသို႔ သြားေရာက္ သယ္ယူရေၾကာင္း၊ အေလာင္းေကာင္မ်ားေၾကာင့္ ေရတြင္း ေရ ကန္မ်ားရွိ ေရမ်ားမွာ အနံ႔ဆိုးမ်ားထြက္ကာ မသန္႔မျပန္႔ ညစ္ညမ္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚ ေဒသခံမ်ား က ေျပာသည္။

“FFW ရဲ႕ အစီအစဥ္ထဲမွာ ေရေကာင္း ေရသန္႔ေတြ ပိုမုိရရွိေရးအတြက္ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း တာတမံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္”ဟု ခရစၥ ေကရီက ေျပာသည္။

0 comments: