Friday, November 28, 2008

သက္က်ားအုိ စစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီး (၄) ဦးကုိ ႏုိင္ငံေရးဘက္ပို႔မည္

NEJ/ ၂၈ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၀၈

အသက္ႀကီးသည့္ ေနျပည္ေတာ္ဝန္ႀကီး (၄) ဦးကုိ မၾကာခင္ ႏုိင္ငံေရးဘက္ ေျပာင္းေတာ့မည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရပ္ကြက္က ေျပာသည္။

အဆုိပါဝန္ႀကီး (၄) ဦးမွာ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ သိန္းေအာင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာထြန္း၊ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္လြန္းသီႏွင့္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

သစ္ေတာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သိန္း ေအာင္ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးဘက္ေျပာင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ အရာရွိမ်ားအား မၾကာခင္က တရားဝင္ေျပာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ အရာရွိတဦးက ေျပာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာထြန္းဆုိလွ်င္ အသက္ (၇၃) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္လြန္းသီဆိုလည္း (၆၈) ႏွစ္ရွိ ၿပီျဖစ္သည္။ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းက (၇၂) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

0 comments: